XXX Niedziela Zwykła – 25 X 2020 – Krośnica

 1. W sobotę 31 października zakończenie nabożeństw różańcowych, natomiast dzień wcześniej, w piątek będzie zakończenie i rozdanie nagród dla dzieci uczęszczających na różaniec
 2. Przyszłą  w niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli do chwały niebieskiej a nam ukazuje drogę do świętości. Porządek Mszy jak w każdą niedzielę. Ze względu  na czerwoną strefę nie będzie nabożeństwa na cmentarzu, przepisy nie pozwalają na organizowanie  zgromadzeń powyżej 10 osób. Zachęcamy do nawiedzenia cmentarza zwłaszcza w okresie Oktawy Wszystkich świętych  tj. od 1-8 listopada. 1 listopada  bardzo prosimy o indywidualne nawiedzenia cmentarza i uczestnictwo w Mszach świętych w kościele. Wypominki w naszym kościele codziennie po Mszy Świętej, a w niedziele po Mszy Świętej o godzinie 8:30.
 3.  W tym tygodniu w liturgii :  28  października tj. środa, święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
 4.  W kościele są wyłożone kartki na wypominki listopadowe. Robiąc porządki na cmentarzu , pamiętajmy o segregacji  śmieci. Modląc się za zmarłych pomagamy tym którzy przebywają w czyśćcu ,ofiarowując im dar naszej modlitwy by i oni dołączyli do grona zbawionych. Przypominamy o odpustach za zmarłych: za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu 1 i 2  albo cmentarza od 1- 8 listopadzie można zyskać  jednorazowy odpust  zupełny za jednego zmarłego pod zwykłymi  warunkami: spowiedź ,komunia św. wierze w Boga .. oraz dowolna modlitwa w int. Ojca św. Jest również specjalna dyspensa dla tych którzy nie mogą wyjść  z powodu choroby, kwarantanny, wieku ,na cmentarz by duchowo zyskać taki odpust w ciągu całego miesiąca listopada.
 5. Związku z pandemią i zaostrzonymi rygorami sanitarnymi prosimy  o  przestrzeganie:  obowiązku noszenia maseczek , dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego . 
 6. U ministrantów do nabycia jest  nowy numer gazety ewangelizacyjnej Dobre nowiny w cenie 1 zł z ciekawym artykułem jak pomagać zmarłym.
 7. U ministrantów do nabycia jest Duży kalendarz ścienny na przyszły rok, z kolorowymi zdjęcia św. Jana Pawła II i kard Wyszyńskiego. W cenie 15 zł
 8. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Józefa do skarbony na kracie.
 9. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na sprzątanie oraz kwiaty.
 10. Intencje mszalne na najbliższy tydzień i ogłoszenia wywieszone są na tablicy ogłoszeń, jak też dostępne są na naszej stronie internetowej: www.parafiakluszkowce.pl.
 11. Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii, solenizantom  oraz parafianom życzymy dobrego odpoczynku  i błogosławionego tygodnia.

Wytyczne do korzystania z Dyspensy

1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi)

6. Księża proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.