Żywy RÓŻANIEC - Krośnica

Żywy Różaniec, jako organizacja kościelna działająca na prawach stowarzyszenia, zawdzięcza swoje powstanie młodej świeckiej osobie Paulinie Jaricot (1799 - 1862). "Wszystkie łaski, wszelkie światło otrzymałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym" - wyznaje po latach Paulina. W 1826 r. stworzyła wielkie zaplecze modlitewne dla misji pod nazwą Żywego Różańca. Samą siebie uważała za "pierwszą zapałkę, którą Bóg się posłużył, by rozpalić wielki ogień". Zorganizowała tzw. "piętnastki" - grupy po 15 osób, z których każda zobowiązywała się do odmawiania w intencji misji jednego dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej tajemnicy różańcowej. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia Pauliny. W 1862 roku, kiedy umarła Założycielka Żywego Różańca, w samej tylko Francji istniało już 150 tys. "piętnastek".

Papież Jan Paweł II w 2002 r. ustanowił jeszcze jedną IV część Różańca św. i tych 5 nowych tajemnic nazwał "tajemnicami światła". W Związku z tym owe "piętnastki" zamieniły się na "dwudziestki". Każda róża różańcowa składa się z 20 członków modlących się w intencjach wyznaczonych przez papieża. Tajemnice różańcowe zmieniają zelatorzy. Czynią to, gdy chodzi o naszą parafię, w każdą pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. o godz. 18.00 (lipiec, sierpień po mszy św. o godz. 19.00)

W Krośnicy istnieje 5 Róż Różańcowych:
 • Zofii Klimczak,
 • Stanisławy Kundziarz,
 • Ireny Siedlarczyk,
 • Rozalii Reichel,
 • Katarzyny Góreckiej.

Z Ceremoniału Żywego Różańca

Żywy Różaniec oznacza:

 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego postępowania. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu różaniec nazywamy streszczeniem prawd Ewangelii;
 • Życie wiarą, nadzieja i miłością. Należeć do Żywego Różańca to wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Nim i dla Niego – ludzi;
 • Oznacza jakby elektrownię duchową, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o Dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej;
 • Różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskimi rodzinnym, przed alkoholizmem;
 • Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża ma dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
Obowiązki członków Żywego Różańca
 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.
Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku:
 1. Przyjęcie do Żywego Różańca;
 2. Narodzenie Pana Jezusa;
 3. Zmartwychwstania Pańskiego;
 4. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny;
 5. Wniebowzięcie Matki Bożej;
 6. Królowej Różańca Świetego;
 7. Niepokalanego Poczęcia Maryi;
 8. Ofiarowania Pańskiego.

Odpusty te można zyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź św., Komunia św., modlitwa w intencjach papieża, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu stowarzyszenia Żywego Różańca.

Obowiązki Zelatora
 1. Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie.
 2. Dostarcza tajemnice z intencją modlitewną nieobecnym.
 3. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich.
 4. Zbiera miesięczne składki, np. na Msze św.
 5. Odwiedza chorych i otacza miłością.
 6. Czuwa by róża miała pełny skład 20 – osób.
 7. Pilnuje aby róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie.
 8. Utrzymuje stałą łączność między różą a ks. Opiekunem.

Wszelkie informacje odnośnie przynależności do Róż Różańcowych udziela opiekun Róż, o. Proboszcz.