Historia klasztoru

Kaplica mieszcząca się na I piętrze domu ludowego została otwarta w 1942 r. najpierw obsługiwali ją księża z parafii Maniowy. W 1953 r. do Kluszkowiec przybyli karmelici bosi. Przy kaplicy Kuria Metropolitalna w Krakowie erygowała filię parafii Maniowy. Kanoniczne erygowanie domu nastąpiło 17 listopada 1983 r.

Dnia 8 maja 1984 r. została erygowana tutaj samodzielna parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, a 5 sierpnia 2000 r. arcybiskup krakowski Franciszek kard. Macharski konsekrował nowy kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego. W Roku Miłosierdzia (2016), w bocznej kaplicy został wykonany ołtarz Miłosierdzia Bożego.

Duszpasterstwem objęta jest także Krośnica, gdzie znajduje się wybudowany w latach osiemdziesiątych kościół pw. Józefa Robotnika, oraz budynek mieszkalny.

KALENDARIUM

  • 1942 – otwarcie i poświęcenie kaplicy MB Częstochowskiej
  • 1953 – przybycie Karmelitów Bosych do Kluszkowiec i utworzenie ośrodka duszpasterskiego
  • 1984 – erygowanie parafii w Kluszkowcach pw. MB Częstochowskiej
  • 1987 – kościół filialny w Krośnicy (pw. św. Józefa Rzemieślnika)
  • 1989-2000 – budowa kościoła w Kluszkowcach (pw. św. Rafała Kalinowskiego)
  • 2000 – konsekracja kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego w Kluszkowcach
  • 2003 – Jubileusz 50-lecia pobytu Karmelitów bosych w Kluszkowcach i poświęcenie dzwonów
  • 2007 – 100-lecie śmierci św. Rafała Kalinowskiego patrona kościoła w Kluszkowcach

Galeria