Wypominki - Krośnica

Polecajmy Bogu świętej pamięci duszpasterzy pracujących w naszej parafii:

o. Alojzego Bażyka; o. Błażeja Szemika; o. Chrystiana Czaickiego; o. Faustyna Jarka; o. Leona Wądrzyka; o. Sylweriusza Stańczyka; o. Teodora Węgrzyniaka; br. Walentego Płoskonkę; o. Eustachego Pająka; o. Atanazego Chmiesta, o. Tymoteusza Frączka. - Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za świętej pamięci zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach:

Annę i Stanisława Dydów, Marię i Józefa Wojtaszków, Jana Wojtaszka, Annę i Józefa Gabrysiów, Jolantę Drzyzgę, Iwonę Drzyzgę, Józefa Gabrysia, Katarzynę Piszczek / Stanisława Bielawskiego, Daniela, Zygmunta i Bożenę Nikiel / Krzysztofa, Małgorzatę i Michała Musiała, Zbigniewa Krawczyka, Józefa, Agnieszkę, Jana i Stanisława Krężla, Jakuba Babiaka / Marię i Jana Pichniarczyków, Bronisława Góreckiego / Agnieszkę i Józefa Krężlów, Anielę i Jana Siedlarczyków, zmarłych z rodzin Krężlów i Siedlarczyków / Marię i Juliana Hryców, Rozalię i Jana Wojtaszków, Józefa, Andrzeja, Jana Wojtaszka/ Stanisława Bielawskiego, Marię, Józefa, Stanisława Tokarczyka / Marię, Tadeusza, Kazimierza, Andrzeja Wojtaszka / Marię i Jakuba Olejarzów, Bronisławę i Jana Oleksych, Stanisława Kołka, Annę Ziomek, Zofię Palenik, Annę i Jakuba Klimczaków / Józefa Hryca, jego rodziców, Katarzynę i Józefa Kubiczów / Zofię i Jana Sikorów, Jana Łapszańskiego/ Annę i Jana Kubiczów / Józefa Kubicza, Władysława Koterbę/ Zofię i Józefa Hryców, Annę i Wojciecha Pichniarczyków, Annę i Michała Hryców, Katarzynę Wójcik, syna Leona, Zofię Siedlarczyk, Józefa Nowaczyka, syna Ryszarda / Józefa Jandurę, synów: Ryszarda i Janusza, Zofię i Józefa Siedlarczyków, Stanisława Pichniarczyka, Antoninę Siedlarczyk / Czesława Jandurę, córkę Bożenę Zachwieję/ Jana Tyleckiego, Bogdana Tyleckiego/ Katarzynę i Jakuba Nowaczyków, Marię i Jana Janczaków, Marię i Franciszka Janczaków / Marię i Józefa Wojtaszków / Jana i Stanisława Milaniaka, Jana Kopytkę / Annę Knutelską, Stanisławę i Stanisława Sikorów / Andrzeja Warzechę, Annę Sopatę, Stanisławę Warzechę / Józefa Bielawskiego, Katarzynę i Michała Bielawskich, Annę i Józefa Skalanych, Władysława Bielawskiego / Annę i Józefa Tkaczyków, Jakuba Wojtaszka / Annę i Jakuba Kubiczów, Józefa Kubicza / Marię i Antoniego Wojtaszków, syna Marka, Marię i Jakuba Babiaków, ich dzieci, Wojciecha Knutelskiego i jego rodziców / Rozalię i Jerzego Reichelów, Czesławę i Władysława Jandurów / Katarzynę Siedlarczyk, Marię i Józefa Oleksych, ich synów / Rozalię i Stanisława Wojtaszków, Edwarda Serafina, Józefę i Jozefa Babiaków / Zofię i Józefa Bratkowskich / Marię i Józefa, Kościelniaków, syna Stanisława, Jana Bratkowskiego, Antoninę i Jakuba Krężlów, Marię i Bolesława Świeratów/ Leona Kundziarza, Antoninę i Grzegorza Klimczaków, synów: Jana i Józefa / Marię Sajdak, Katarzynę Kwaśnicę / Marię i Jana Pichniarczyków, Annę i Andrzeja Kaczmarczyków / Antoninę, z domu Dębską, i Andrzeja Plewów, Janinę, z domu Wolską, i Jakuba Wojtaszków / Annę i Wojciecha Siedlarczyków, Stanisława Szkarłata, Genowefę i Franciszka Szkarłatów, Marię i Stanisława Hamerskich / Jana Kopytkę, Marię i Józefa Wojtaszków, syna Mieczysława, Michała Jabłońskiego, Bronisławę i Jana Oleksych, Stanisława Walkowicza, Marię i Wojciecha Kopytków / Stanisława Jaworskiego, Marię i Jana Chlipałów, córkę Annę / Agnieszkę i Jana Tomaśków / Marię Bąk / Antoninę i Jana Krężlów, Marię i Stanisława Kocańdów, Annę i Franciszka Bańków, Józefa Kocańdę, Andrzeja Borkowskiego / Annę i Józefa Kurpielów, ich rodziców, Stanisława Konopkę, Leona Wójcika / Emilię Tokarczyk, córkę Anitkę, Marię i Józefa Tokarczyków, syna Stanisława Tokarczyka, Katarzynę i Józefa Walkowiczów, synów: Stanisława i Józefa, Marię Bąk / Zofię i Jana Grzybków, synów: Czesława i Zbigniewa, córkę Krystynę Kazimierską, Katarzynę Klimczak / Annę i Stanisława Kundziarzów, Antoniego i Mariana Grywalskiego / Marię i Michała Kurtów, ich córkę Irenę Wójcik / Rozalię i Jana Kozieńskich oraz syna Józefa, Marię i Józefa Kowalczyków, Katarzynę i Wojciecha Kołków / Stanisława Bąka, Karola Bąka, synową Marię Bąk, Marię i Wojciecha Bąków, Antoninę i Jana Potońców / Franciszka Pichniarczyka, Stefanię, Jana i Marię Chorzępów, Marię i Jana Pichniarczyków, Adelę, Stanisława i Jana Chorzępów, Julię, Andrzeja, Marię i Franciszka Maziarzów / Antoninę i Jana Jaworskich, synów: Jakuba i Stanisława, córkę Katarzynę, zięcia Józefa Knutelskiego, Agnieszkę i Józefa Bratkowskich, syna Józefa / Helenę Antolec, Katarzynę i Andrzeja Kubiczów / Zofię i Stanisława Kaczmarczyków, ich rodziców i rodzeństwo, Marię i Antoniego Wojtaszków, ich rodziców i rodzeństwo oraz syna Marka Wojtaszka / Stanisławę i Jana Tkaczyków, Monikę Tkaczyk, Piotra Tkaczyka / Władysława Oleksego, Annę i Jana Kubiczów, Rozalię i Tomasza Zabrzeskich, Emilię i Jana Zabrzeskich / Annę i Jana Jandurów, Anielę i Władysława Olejarzów, Jakuba Olejarza / Rozalię i Stanisława Wojtaszków, ich rodziców, Annę i Stanisława Krężlów, ich rodziców, Katarzynę Krężel / Stanisława Walkowicza, Stefanię Wójcik / Annę i Walentego Pawlików, Marię i Józefa Tokarczyków oraz syna Stanisława, Stanisława Warusia / Józefa Jana, Annę Bańkę, syna Józefa, Marię Walkowicz, ich rodziców, Annę i Stanisława Krężlów, ich rodziców / Katarzynę i Stanisława Dydów, Marię i Jana Dydów, Katarzynę i Jana Siedlarczyków, Józefa Bogaczyka, Zofię Steskal, Janinę Kuśnierz / Annę i Jana Milaniaków, ich rodziców, syna Stanisława Milaniaka, Stanisława Siutę, Franciszka i Józefa Sasa / Marię Bąk, Ryszarda Korpałę, Anielę Konopkę, syna Eugeniusza Konopkę, Karola Bąka, syna Stanisława Bąka / Zofię, Stanisława, Józefa, Władysława Tkaczyka, Stanisławę Kluskę, Macieja Babiaka / Mariannę i Józefa Olejarzów, synów: Władysława i żonę Anielę, Stanisława, Jana, Jakuba Olejarza, Zofię Bańkę / Stanisława Tkaczyka, jego rodziców i rodzeństwo / Zofię i Stanisława Babiaków / Wojciecha Siedlarczyka, rodziców: Annę i Józefa, braci: Józefa i Jana, Zofię i Jana Knutelskich, zmarłych z rodzin: Knutelskich i Bąków, Władysława i Józefa Walkowicza, Stanisława Siedlarczyka, rodziców: Annę i Wojciecha Bandyków, Franciszka Bandyka / Annę i Jakuba Pichniarczyków, Jana Pichniarczyka, Anielę Pichniarczyk, Krzysztofa Pichniarczyka, Marię i Michała Knutelskich / Marię i Andrzeja Tkaczyków, Jana Pabiana, syna Ryszarda / Mieczysława Kubicza, Annę i Józefa Siedlarczyków / Stefanię, Franciszka, Krystynę, Lesława Urbana, Marię i Jana Bąków / Stanisława Mastela, syna Wojciecha, Marię i Bronisława Bochnaków, Marię i Jana Krężlów, Marię i Józefa Bochnaków, Kazimierę i Stanisława Krężlów, synów: Wiesława i Grzegorza, Stanisławę Jankowską / Stanisława Krężla, Marcina Krężla / Józefa Jandurę, rodziców: Marię i Macieja, Anielę Konopkę / Józefa Jandurę, rodziców: Marię i Macieja, Zofię i Władysława Salamonów, synów: Mariana, Feliksa, Władysława, Józefa, Marię i Michała Krężlów/ Stanisława Wojtaszka, Mieczysława Wojtaszka, ich rodziców: Marię i Leona / Marię i Jakuba Klimczaków, ich rodziców / Józefa Hamerskiego, Annę i Marię Klimczak / Anielę i Stanisława Pańszczyków, córkę Marię, syna Henryka, Bronisławę i Jana Oleksych, Mariana Mszanika, Annę Bafię, Marię Cekus / Marię Salamon, siostrę Eleonorę Salamon, Antoninę i Jana Szaflarskich, Andrzeja i Eugeniusza Szaflarskiego, Katarzynę i Bartłomieja Wojtaszków, Zofię Wojtaszek, Katarzynę i Wojciecha Salamonów, Annę i Michała Salamonów, zmarłych z rodzin: Salamonów, Kwaków, Wojtaszków, Szaflarskich, Fryźlewiczów, Koterbów/ Marię i Jana Babiaków, Jana Siedlarczyka, Katarzynę i Jakuba Walkowiczów, Bronisławę i Jana Oleksych, Krystynę i Jana Krężlów, Stanisława Kołka / Marię i Jana Bąków, Marię i Wojciecha Bąków, Annę i Józefa Potońców, Katarzynę i Rozalię Potoniec / Annę i Józefa Olesiów, Józefa Ciesielkę, Tomasza Babiaka / Stanisława Śliwińskiego, Katarzynę i Mikołaja Babiaków, Marię, Andrzeja, Zofię, Lucynę Zarębczan / Annę i Jakuba Babiaków, córkę Antoninę Olejarz / zmarłych z rodzin: Olejarzów i Grabowskich / Anielę i Jana Siedlarczyków , Annę i Wojciecha Siedlarczyków, Antoninę Siedlarczyk / Zofię i Jana Walkowiczów, Zofię i Macieja Walkowiczów / Marię i Andrzeja Tkaczyków, ich rodziców, Stanisława Steca / Annę i Jakuba Łapszańskich, Katarzynę i Józefa Łapszańskich, Jana Wolskiego / Józefa, Katarzynę, Annę, Antoninę Bochnak, Zofię Wojtaszek z domu Kalata / Marię i Wojciecha Walkowiczów, Henryka Skupina, syna Janusza, / Jana Wójcika, Zofię i Jana Koterbów, Marię Jandura, Leona Babiaka / Zbigniewa i Jadwigę oraz syna Bogdana Krężel / dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…., Wieczny odpoczynek...