Wypominki roczne - Krośnica

Polecajmy Bogu świętej pamięci duszpasterzy pracujących w naszej parafii:

o. Alojzego Bażyka; o. Błażeja Szemika; o. Chrystiana Czaickiego; o. Faustyna Jarka; o. Leona Wądrzyka; o. Sylweriusza Stańczyka; o. Teodora Węgrzyniaka; br. Walentego Płoskonkę; o. Eustachego Pająka; o. Atanazego Chmiesta, o. Tymoteusza Frączka, o. Franciszka Ksawerego Hanzla.

Wieczny odpoczynek...


Módlmy się za świętej pamięci zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach:

Stanisława i Annę Kundziarzów, Antoniego, Stanisławę i Mariana Grywalskich / Stanisława Siedlarczyka, Antoninę Siedlarczyk, Jakuba i Marię Klimczaków, ich rodziców / Józefa i Annę Kurpielów, ich rodziców, Stanisława Konopkę, Leona Wójcika / Annę i Wojciecha Siedlarczyków, Stanisława Szkarłata, Genowefę i Franciszka Szkarłatów, Marię i Stanisława Hamerskich / Leona Kundziarza, Grzegorza i Antoninę Klimczaków, zmarłych z rodziny / Józefa Hamerskiego, Annę i Marię Klimczak / Janiny i Jakuba Wojtaszków / Annę i Jana Milaniaków, syna Stanisława Milaniaka, Katarzynę i Józefa Szaflarskich, Jakuba i Zofię Milaniaków, Anielę i Jana Kaczmarczyków, Józefa i Franciszka Sasa / Jana Tyleckiego, Bogdana Tyleckiego / Katarzynę i Stanisława Klimczaków / Anielę i Władysława Olejarzów, Jakuba Olejarza, Annę i Jana Jandurów, Marię i Franciszka Kocańdów / Annę, Józefa, Jana, Józefa Bańków, Marię Walkowicz, ich rodziców, Annę i Stanisława Krężlów, ich rodziców / Stefanię i Stanisława Wojtaszków, Mieczysława Wojtaszka, ich rodziców Leona i Marię / Jakuba Wojtaszka, Józefa i Annę Tkaczyków / Emilię Tokarczyk, córkę Anitkę, Marię i Józefa Tokarczyków, syna Stanisława, Katarzynę i Stanisława Walkowiczów, córkę Marię Bąk / Władysława Oleksego, zmarłych z rodziny Oleksy, Annę Kubicz, męża Jana, synów i synową, Tomasza i Rozalię Zabrzeskich, syna Jana z żoną Emilią Zabrzeską / Kazimierza Wójtowicza / Antoninę i Jana Krężlów, Marię i Stanisława Kocańdów, Annę i Franciszka Bańków, Andrzeja Borkowskiego, Józefa Kocańdę, Marię i Franciszka Kocańdów / Stanisława Walkowicza, Katarzynę Walkowicz, Stefanię Wójcik / Zbigniewa, Jadwigę i Bogdana Krężlów / Antoniego i Klarę Ciurejów, Aleksandra Oraczkę / Stefanię i Stanisława Wojtaszków, Stanisławę i Władysława Pałków / Katarzynę i Jakuba Olejarzów, Stanisława Grabowskiego / Mariannę Grabowską, Jana Grabowskiego / Zofię i Józefa Bratkowskich / Jana i Marię Dydów, Katarzyna i Stanisława Dydów, Bronisławę i Eugeniusza Zarotyńskich / Marię i Józefa Kościelniaków, syna Stanisława, Jana Bratkowskiego, Antoninę i Jakuba Krężlów, Marię i Bolesława Świeradów / Jana Kopytkę, Marię i Józefa Wojtaszków, Marię i Mieczysława Wojtaszków, Michała Jabłońskiego, Bronisławę i Jana Oleksych, Stanisława Walkowicza, Marię i Wojciecha Kopytków / Jana i Antoninę Jaworskich, syna Jakuba, córkę Katarzynę i męża Józefa Knutelskiego, Józefa i Agnieszkę Bratkowskich, syna Józefa / Mariannę i Józefa Olejarzów, ich synów / Jakuba i Annę Pichniarczyków, Jana i Anielę Pichniarczyków, Krzysztofa Pichniarczyka, Michała i Marię Knutelskich / Józefa Hryca, jego rodziców, Józefa i Katarzynę Kubiczów, ich rodziców / Marię i Józefa Tokarczyków, syna Stanisława, Annę i Walentego Pawlików, Stanisław Warusia / Jana i Marię Pichniarczyków, Andrzeja i Annę Kaczmarczyków / Marię i Jakuba Olejarzów, Bronisławę i Jana Oleksych, Rozalię i Jerzego Reichel, Annę Ziomek, Stanisława Kołka / Jana i Rozalię Kozieńskich, syna Józefa Kozińskiego / Józefa i Marię Kowalczyków, Wojciecha i Katarzynę Kołków / Rozalię i Stanisława Wojtaszków, Antoniego i Edwarda Serafin / Stanisława Jaworskiego Marię i Jana Chlipałów, córkę Annę / Mieczysława Kubicza, Annę i Józefa Siedlarczyków / Władysława Bielawskiego, Józefa, Michała, Katarzynę Bielawskich, Annę i Józefa Skalanych, syna Jana / Michała i Marię Kurtów, syna Michała, córkę Irenę / Marię i Andrzeja Tkaczyków, Jana Pabiana, syna Ryszarda / Wojciecha i Marię Walkowiczów, syna Stanisława, córkę Marię, Henryka Skupina, syna Janusza / Karola Bąka, syna Stanisława, synowa Marię Bąk, Wojciecha i Marię Bąków, Jana i Antoninę Potońców / Krzysztofa Ganske / Stanisława i Katarzynę Dydów, Jana i Marię Dydów, Jana i Katarzynę Siedlarczyków, Józefa Bogaczyka, Janinę Kuśnierz, Zofię Steskal / Helenę Antolec, Katarzynę i Andrzeja Kubiczów, Jana Kubicza, Zofię Kryus / Marię, Tadeusza, Kazimierza i Andrzeja Wojtaszków / Stefana Wojtaszka, jego rodziców, brata Marka, Zofię i Stanisława Kaczmarczyków, ich rodziców i rodzeństwo / Agnieszkę i Józefa Krężlów, ich rodziców i rodzeństwo, Anielę i Jana Siedlarczyków, ich rodziców i rodzeństwo / Krzysztofa, Małgorzatę, Michała Musiałów, Zbigniewa Krawczyka / Agnieszkę, Józefa, Jana, Stanisława Krężlów, Jana Jezierczaka / Stanisława i Anielę Pańszczyków, córkę Marię, syna Henryka, Jana i Bronisławę Oleksych, Mariana Mszanika, Marię Cekus, Annę i Patrycję Bafia / Józefa i Marię Wojtaszków, Jana i Stanisławę Milaniaków, Jana Kopytkę / Annę Kubicz, Jana Kubicza / Kazimierza Bielawskiego, Katarzynę Klimczak, Jana, Zofię, syna Zbigniewa, Grzybków, córkę Krystynę Kazimierską / Zofię, Stanisława, Eugeniusza, Józefa, Władysława Tkaczyków, Stanisławę Kluskę, Macieja Babiaka / Anny i Jakuba Kubiczów, syna Józefa / Stanisława Śliwińskiego, Albina Potoczaka / Annę i Wojciecha Siedlarczyków, Anielę i Jana Siedlarczyków, Antoninę Siedlarczyk, Irenę i Józefa Konopków / Annę i Jakuba Babiaków, córkę Antoninę Olejarz / Annę i Józefa Ciesielków, Annę i Józefa Olesiów, Tomasza Babiaka / Jakuba i Katarzynę Nowaczyków, Jana i Marię Janczaków / Stanisławę i Stanisława Bielawskich, Danielę, Zygmunta, Bożenę Nikiel, Katarzynę i Michała Bielawskich / Annę Knutelską, Stanisława i Stanisławę Sikorów / Stanisławę, Jana, Monikę, Piotra Tkaczyków / Bożenę Zachwieję, Czesławę Jandurę / Stanisława i Rozalię Wojtaszków, ich rodziców, Stanisława i Annę Krężlów, ich rodziców Katarzynę Krężel / Marię i Jana Bąków, Marię i Wojciecha Bąków, Annę i Józefa Potońców, Katarzynę i Rozalię Potońców / Józefa Jandurę, rodziców Marię i Macieja, Anielę i Stanisława Konopków, Filipa Węglarza / Józefa Jandurę, rodziców: Marię i Macieja, teściów: Zofię i Władysława Salamonów, córkę Helenę, synów Mariana, Feliksa, Władysława, Józefa, Marię i Michała Krężlów / Marię Salamon, Siostrę Eleonorę Salamon, Jana i Antoninę oraz Andrzeja i Eugeniusza Szaflarskich, Katarzynę i Bartłomieja oraz Zofię Wojtaszek, Katarzynę i Wojciecha oraz Annę i Michała Salomonów, zmarłych z rodzin: Salomonów, Kwarków, Wojtaszków, Szaflarskich, Fryźlewiczów, Koterbów / Zofię i Jana Sikorów, Jana Łapszańskiego / Wojciecha Siedlarczyka, jego rodziców Annę i Józefa, braci Józefa i Jana, Józefę i Władysław Walkowiczów, Zofię i Jana Knutelskich, zmarłych z rodziny: Bąk, Knutelski, Siedlarczyk / Marię i Antoniego Wojtaszków, synów: Marka, Stefana, Marię i Jakuba Babiaków, Wojciecha Knutelskiego, jego rodziców i teściów / Jerzego i Rozalię Reichel, Władysława i Czesławę Jandurów, Magdalenę Świderską / Jana Siedlarczyka, Katarzynę i Jakuba Walkowiczów, Kazimierza Bielawskiego, Jana i Marii Babiaków / Bronisławę i Jana Oleksych, Krystynę, Agnieszkę, Józefa, Jana Krężlów, Stanisława Kołka / Jana Wójcika, jego rodziców, Mariannę, Andrzeja, Marię Jandurów / Annę i Macieja Wójcików, Marię Wójcik, Annę Wójcik, Józefa i Janinę Wójcików / Jana i Agnieszkę Tomaśków, Pawła Knapczyka / Józefa, Katarzynę, Annę, Antoninę, synów: Stanisława i Jana Bochnaków / Katarzynę i Józefa Łapszańskich, Anny i Jana Wolskich / Marię Sajdak, Katarzynę Kwaśnicę / Stefanię, Franciszka, Krystynę, Lesława Urbanów, Marię i Jana Bąków, Helenę Marek / Marię i Andrzeja Tkaczyków, ich rodziców, Stanisława Tkaczyka / Stanisławę i Stanisława Bielawskich, Marię i Józefa, Stanisława Tokarczyków / Marię Bąk, Ryszarda Korpałę, Karola Bąka, syna Stanisława, Stanisława i Anielę Konopków, syna Eugeniusza Konopkę / Marię i Bronisława Bochnaków, Marię i Jana Krężlów, Marię i Józefa Bochniaków, Kazimierę i Stanisława Krężlów, synów: Wiesława i Grzegorza Stanisławę Jankowską / Annę Dydę, Stanisława Dydę, Jana Wojtaszka, Marię Wojtaszek, Józefa Wojtaszka, Annę Gabryś, Józefa Gabrysia, Jolantę Drzyzgę, Iwonę Drzyzgę /Stanisławę, Weronikę, Andrzeja Warzechów, Annę Sopatę / Juliana i Marię Hryców, Jana Rozalię, Józefa, Andrzeja, Marię i Jana Wojtaszków / Józefa Kubicza, Władysława Koterbę zmarłych z rodziny / Katarzynę, Jakuba i Stanisława Grabowskich / Katarzynę i Jakuba Olejarzów, syna Stanisława Olejarza, Annę i Jakuba Kubiczów, syna Józefa Kubicza / dusze w czyśćcu cierpiące.Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…., Wieczny odpoczynek...