Wypominki roczne - Krośnica

Polecajmy Bogu świętej pamięci duszpasterzy pracujących w naszej parafii:

o. Alojzego Bażyka; o. Błażeja Szemika; o. Chrystiana Czaickiego; o. Faustyna Jarka; o. Leona Wądrzyka; o. Sylweriusza Stańczyka; o. Teodora Węgrzyniaka; br. Walentego Płoskonkę; o. Eustachego Pająka; o. Atanazego Chmiesta, o. Tymoteusza Frączka, o. Franciszka Ksawerego Hanzla.

Wieczny odpoczynek...


Módlmy się za świętej pamięci zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach:

Czesława Jandurę, córkę Bożenę Zachwieję / Marię Salamon, siostrę Eleonorę Salamon, Jana i Antoninę oraz Andrzeja i Eugeniusza Szaflarskich, Katarzynę i Bartłomieja oraz Zofię Wojtaszek Katarzynę i Wojciecha oraz Annę i Michała Salamonów, zmarłych z rodzin: Salamonów, Kwaków, Wojtaszków, Szaflarskich, Fryźlewiczów, Koterbów / Józefa i Annę Kurpielów, ich rodziców, Stanisława Konopkę, Leona Wójcika / Mariannę Grabowską, Jana Grabowskiego / Annę i Wojciecha Siedlarczyków, Stanisława Szkarłata, Genowefę i Franciszka Szkarłatów / Jana i Marię Kopytków, Marię i Józefa Wojtaszków, Marię i Mieczysława Wojtaszków Bronisławę i Jana Oleksych, Stanisława Walkowicza, Michała Jabłońskiego, Marię i Wojciecha Kopytków / Władysława Oleksego, Annę i Jana Kubiczów, Rozalię i Tomasza Zabrzeskich, Jana i Emilię Zabrzeskich / Andrzeja i Marię Tkaczyków, Jana Pabiana, syna Ryszarda / Marię i Jana Chlipałów, córkę Annę, Stanisława Jaworskiego, Antoninę i Jana Jaworskich, syna Jakuba / Marię i Michała Kurtów, Irenę Wójcik / Stanisława Wojtaszka, Mieczysława Wojtaszka, ich rodziców Leona i Marię / Jana i Antoninę Jaworskich, synów Jakuba i Stanisława, córkę Katarzynę i Józef Knutelskich, Józefa i Agnieszkę Bratkowskich, syna Józefa / Helenę Antolec, Katarzynę i Andrzeja Kubiczów, Jana i Zofię Kubiczów, Zofię i Jana Kryus / Jana Tyleckiego, syna Bogdana / Józefa i Marię Wojtaszków, ich dzieci, zmarłych z rodziny Milaniaków, Jana Kopytkę / Józefa Hryca, jego rodziców, Józefa i Katarzynę Kubiczów, zmarłych z rodziny Kubicz / Jana i Agnieszkę Tomaśków, Pawła Knapczyka / Stanisławę, Jana, Monikę, Piotra Tkaczyk / Jana i Marię Pichniarczyków, Andrzeja i Annę Kaczmarczyków / Stanisław Tkaczyka, jego rodziców i teściów / Leona Kundziarza, Grzegorza i Antoninę Klimczaków / Stanisława i Anielę Pańszczyków, córkę Marię, syn Henryka, Bronisławę i Jana Oleksych, Mariana Mszanika, Marię Cekus, Annę Bafię / Władysława Bielawskiego, Józefa, Michała, Katarzynę, Annę, Józefa Skalanego, syna Jana / Marię i Jakuba Olejarzów, Bronisławę i Jana Oleksych, Annę Ziomek, Stanisława Kołka / Stefanię, Franciszka, Krystynę, Lesława Urban, Marię i Jana Bąków / Józefa Babiaka, jego rodziców, Józefa Potaśnika, jego rodziców, Annę i Jana Kubiczów, ich synów, Tomasza i Rozalię Zabrzeskich, syna Jana, żonę Emilię / Antoninę i Jana Krężlów, Marię i Stanisława Kocańdów, Annę i Franciszka Bańków, Marię i Franciszek Kocańdów, Józef Kocańdę, Andrzeja Borkowskiego / Annę i Jana Jandurów, Jakuba Olejarza, Anielę i Władysława Olejarzów, Marię i Franciszka Kocańdów / Karola Bąka, syna Stanisława, synową Marię Bąk, Wojciecha i Marię Bąków, Jana i Antoninę Potońców / Jan i Rozalię Kozieńskich, syna Józefa, Józefa i Marię Kowalczyków, Wojciecha i Katarzynę Kołków / Krzysztofa, Małgorzatę, Michała Musiał, Zbigniewa Krawczyka, Józefa, Agnieszkę, Jana, Stanisława Krężel / Rozalię i Jerzy Reichel, Czesławę i Władysława Jandurów, Pawła Reichela, Marię Olejarz / Annę i Jan Kubiczów / Marię i Jakuba Klimczaków, ich rodziców / Annę, Józefa, Jana Bańka, syna Józefa, Marię Walkowicz, ich rodziców, Annę i Stanisława Krężlów, ich rodziców / Józefa Hamerskiego, Annę i Marię Klimczak / Zofię i Stanisława Babiaków / Mariannę i Józefa Olejarzów ich synów / Stanisławę i Stanisława Bielawskich, Marię, Józefa, Stanisława Tokarczyk, zmarłych z rodziny / Annę i Wojciecha Siedlarczyków, Anielę i Jana Siedlarczyków, Antoninę Siedlarczyk, Irenę i Józefa Konopków, Annę i Jakuba Babiaków, córkę Antoninę Olejarz / Jana Siedlarczyka, Katarzynę i Jakuba Walkowiczów, Jana i Marię Babiaków, Jana i Bronisławę Oleksych, Jana i Krystynę Krężlów, Stanisława Kołka / Katarzynę Kwaśnicę, Marię Sajdak / Józefa, Katarzynę, Annę, Antoninę, syna Stanisława Bochnaka, Zofię Wojtaszek z domu Kalata / Marię Bąk, Stanisława i Katarzynę Walkowiczów / Marię i Jana Bąków, Marię i Wojciecha Bąków, Annę i Józefa Potońców, Katarzynę i Rozalia Potoniec / Stanisława Mastela, syna Wojciecha, Marię i Bronisława Bochnaków, Marię i Jana Krężlów, Marię i Józefa Bochnaków, Kazimierę i Stanisława Krężlów, synów Wiesław i Grzegorza, Stanisławę Jankowską / Stanisława i Katarzynę Dydów, Jana i Marię Dydów, Katarzynę i Jana Siedlarczyków, Józef Bogaczyka Janinę Kuśnierz, Zofię Steskal / Marię i Józefa Kościelniaków syna Stanisława, Jana Bratkowskiego, ojca Józefa, żonę Agnieszkę, Antoninę i Jakuba Krężlów, Marię i Bolesława Świeratów / Emilię Tokarczyk, córkę Anitkę, Marię i Józefa Tokarczyków, syna Stanisława, Katarzynę i Stanisława Walkowiczów, córkę Marię Bąk / Stanisława Śliwińskiego, Katarzynę i Mikołaja Babiaków, Andrzeja, Marię, Zofię, Lucynę, Rozalię Zarębczan / Jan i Zofię Grzybków, syna Zbigniewa, córkę Krystynę Kazimierską, Katarzynę Klimczak / Zofię, Stanisława, Józefa, Władysława Tkaczyka, Stanisławę Kluskę, Macieja Babiaka / Annę i Stanisława Kundziarzów, Stanisławę, Antoniego i Mariana Grywalskiego / Kazimierza Wójtowicza / Jadwigę, Zbigniewa, Bogdana Krężel / Krzysztofa Ganske / Zofię i Stanisława Kaczmarczyków, ich rodziców, rodzeństwo, Marię i Antoniego Wojtaszków, ich rodziców, rodzeństwo, syna Marka Wojtaszka / Jana i Anielę Pichniarczyków, ich rodziców, Michała i Marię Knutelskich, Krzysztofa Pichniarczyka, Leona Babiaka / Mieczysława Kubicza, Józefa i Annę Siedlarczyków / Józefa Jandurę, rodziców Marię i Macieja, teściów Zofię i Władysława Salamonów, synów: Mariana, Feliksa, Władysława, Józefa, Marię i Michała Krężlów / Józefa Jandurę, rodziców Marię i Macieja, Anielę i Stanisława Konopków / Marię i Józefa Tokarczyków, syna Stanisława, Annę i Walentego Pawlików, Stanisława Warusia / Jakuba Wojtaszka, Józefa i Annę Tkaczyków / Annę i Macieja Wójcików, córki Marię, Annę Wójcik, córkę Zofię Bratkowską, męża Józefa, synów Stanisława Wójcika, Józefa Wójcika, żonę Janinę, Mariannę Biel, Małgorzatę Wójcik / Marię Bąk, Ryszarda Korpałę, Karola Bąka, syna Stanisława, Stanisława i Anielę Konopków, syna Eugeniusza Konopkę / Jakuba i Katarzynę Nowaczyków, Franciszka i Marię Janczaków, syna Jana / Marię i Antoniego Wojtaszków, syna Marka, Marię i Jakuba Babiaków, ich dzieci, Wojciecha Knutelskiego, jego rodzeństwo, rodziców, teściów / Annę i Jakuba Kubiczów, syna Józefa / Jana Wójcika, Zofię i Jana Koterbów, Marię Jandurę / Marię i Julian Hryców, Andrzeja, Jana, Józefa, Rozalię, Jana Wojtaszek / Wojciecha Siedlarczyka, Józefę i Władysława Walkowiczów, Zofię i Jana Knutelskich, zmarłych z rodzin: Bąków, Knutelskich, Siedlarczyków / Stanisława i Stanisławę Bielawskich, Danielę, Zygmunta, Bożenę Nikiel, Katarzynę i Michała Bielawskich / Zofię i Jana Sikorów, Jana Łapszańskiego / Stanisławę i Stanisława Sikorów, Annę Knutelską / Jakuba i Janinę z domu Wolską Wojtaszków / Stanisławę i Andrzeja Warzechów, Annę Sopatę / Wojciecha i Marie Walkowiczów, syna Stanisława, córkę Marię, Henryka Skupina, syna Janusza / Annę i Jana Wolskich, Katarzynę i Józefa Łapszańskich / Stanisława i Rozalię Wojtaszków, ich rodziców, Stanisława i Annę Krężel, ich rodziców, Katarzynę Krężel / Annę i Józefa Ciesielków, Annę i Józefa Olesiów, Tomasza Babiaka / Andrzeja i Marię Tkaczyków, ich rodziców, Stanisława i Andrzeja / Annę Dydę, Stanisława Dydę, Jana Wojtaszka, Józefa Wojtaszka, Marię Wojtaszek, Annę Gabryś, Józefa Gabrysia, Jolanta Drzyzgę, Iwona Drzyzgę / Stanisława Walkowicza, Katarzynę Walkowicz, Stefanię Wójcik / Marię i Jakuba Klimczaków, ich rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…., Wieczny odpoczynek...