Wypominki roczne - Krośnica

Polecajmy Bogu świętej pamięci duszpasterzy pracujących w naszej parafii:

o. Alojzego Bażyka; o. Błażeja Szemika; o. Chrystiana Czaickiego; o. Faustyna Jarka; o. Leona Wądrzyka; o. Sylweriusza Stańczyka; o. Teodora Węgrzyniaka; br. Walentego Płoskonkę; o. Eustachego Pająka; o. Atanazego Chmiesta, o. Tymoteusza Frączka, o. Franciszka Ksawerego Hanzla.

Wieczny odpoczynek...


Módlmy się za świętej pamięci zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach:

Siostra Eleonorę Salamon, Jana i Antonina Andrzeja i Eugeniusza Szaflarskich, Katarzynę i Bartłomieja oraz Zofię Wojtaszek. Wojciecha oraz Annę i Michała Salamon oraz zmarłych z rodzin Salomonów, Kwaków, Wojtaszków, Szaflarskich, Fryźelewiczów oraz Koterba: Stefana, Franciszka, Krystynę Lesława Urban, Marię, Jana Bąk, Helen, Marka, Jana Kozińskiego żonę Rozalię syna Józefa, Wojciecha Kołek żonę Katarzynę, Józefa Kowalczyk żonę Marię i Zuzannę Bogdanowicz: Marię i Jakuba Klimczak: Helenę Antolec, Andrzeja i Katarzyna Kubicz, Jana i Zofię Kubicz, Zofię i Jana Kryus: Józefa i Agnieszkę Krężel i ich rodziców i rodzeństwo Anielę, Jana Siedlarczyk ich rodziców i rodzeństwo: Janinę i Jakuba Wojtaszek: Władysława Oleksy zmarłych z rodziny Oleksy, Jana Kubicz, żonę Annę synów i synową, zmarłych z rodziny Kubicz, Tomasza i Rozalię Zabrzeskich, syna Jana i Synową Emilię zmarłych z rodziny Zabrzeskich: Jana Monikę, Piotra Tkaczyk: Stanisława Tkaczyk: Józefa Jandura, rodziców Marię i Macieja, teściów Zofię Władysława Salamon ich córkę Helenę, synów Mariana, Feliksa, Władysława Józef,. Marię i Michała Krężel: Józefa Jandura, rodziców Marię i Macieja, Anielę i Stanisława Konopków, Filipa Weglarza: Mariannę i Józefa Olejarz ich synów, córkę Katarzynę Walerowicz: Marie Sajdak, Katarzynę Kwaśnica: Bożenę Zachwieja, Czesława Jandura: Jana Janczak żonę Marię, Jakuba Nowaczyka żonę Katarzynę: Marie Andrzeja Tkaczyk, Jana Pabiana syna Ryszarda: Karola i Anna Bąk, syna Stanisława, Synową Marię Bąk, Wojciecha i Marię Bąk, Jana i Antoninę Potoniec: Józefa Katarzynę Annę, Antoninę Bochnak, Zofię Wojtaszek z domu Kalata, Emilkę i Janka Bochnak: Antoninę i Jana Krężel, Marię i Stanisława Kocańdę, Annę i Franciszka Bańka, Józefa Kocańdę, Marię i Franciszka Kocańdę, Andrzeja Borowskiego: Józefa i Katarzynę Kubicz ich rodziców i rodzeństwo, Józefa Hryca i jego rodziców: Marię, Józefa Tokarczyk, syna Stanisława, Annę i Walentego Pawlik, Stanisława Waruś: Marię Bąk: Marię i Józefa Wojtaszek, Zofię, Jana Kopytko i ich rodziców: Mieczysława Kubicz, Józefa i Annę Siedlarczyk: Stanisławę i Stanisława Bielawskich, Marię, Józefa, Stanisława Tokarczyk: Stanisława Śliwińskiego, Albina Potoczak, Jana i Bogdana Tyleckiego: Marią Bąk, Ryszarda Korpała, Karola Bąka żonę Annę, Syna Stanisława, Stanisława Konopka żonę Anielę, Syna Eugeniusza: Krzysztofa, Małgorzatę, Michała Musiał, Krzysztofa Krawczyk, Jana Jezierczak, Agnieszkę, Józefa, Jana, Stanisława, Krystynę Krężel, Jakuba Babiak: Antoniego, Klarę Ciureja, Stanisława Oraczko syna Stanisława, Antoniego i Grzegorza Ciureja, Annę i Władysława Oraczko: Annę, Józefa Bańka, Syna Józefa, Marię Walkowicz, Annę, Stanisława Krężel, zmarłych z rodziny Bańków i Krężlów: Annę, Jana Jandura, Anielę i Władysława Olejarz, córkę Marię i Franciszka Kocańda, Jakuba Olejarz: Stanisława i Rozalię Wojtaszek oraz ich rodziców, Stanisława i Annę Krężel oraz ich rodziców, Katarzynę Krężel: Annę i Wojciecha Siedlarczyk, Stanisława Szkarłat: Stefanię Wojtaszek, Stanisława Wojtaszek, Mieczysława Wojtaszek i ich rodziców, Leona i Marię: Stanisława Jaworskiego, Marię i Jana Chlipała, córkę Annę: Katarzynę i Stanisława Dyda i ich rodziców, Rozalię i Stanisława Wojtaszek i ich rodziców: Andrzeja, Weronikę, Stanisławę, Warzecha Annę Sopata: Kazimierza Bielawskiego, Katarzynę Klimczak, Jana, Zofię syna Zbigniewa Grzybek, Córkę Krystynę Kaźmierską: Annę, Stanisława Dyda, Jana Wojtaszek, z rodziny Gabrysiów, Józefa, MarięWojtaszek, zmarłych z rodziny Drzyzgów: Zofię Hryc męża Józefa, Annę Pichniarczyk, męża Wojciecha: Józefa Jandura, syna Ryszarda, Janusza, Józefa Siedlarczyk: Zofię i Jana Kopytko, Józefa i Marię Wojtaszek, Mieczysława i Marię Wojtaszek, Michała Jabłońskiego, Bronisławę i Jana Oleksy, Marię i Wojciecha Kopytko: Jana Wójcika, Jana Pichniarczyk żonę Ludwikę, Anielę Pichniarczyk syna Krzysztofa, Marię Jandura: Marię Tadeusza, Kazimierza, Andrzeja Wojtaszek: Stanisławę, Stanisława Bielawskich, Zygmunta, Danielę Bożenę Nikiel, Michała i Katarzynę Bialawskich: Katarzynę i Józefa Łapszańskich, Annę i Jana Wolskich: Marię i Juliana Hryc, Juliannę Malinowską, Jana , Rozalię, Marię Józefa oraz synów Andrzeja i Jana Wojtaszek: Jakuba Wojtaszek, Józefa i Annę Tkaczyk, Annę i Jakuba Kubicz syna Józefa: Zbigniewa i Jadwigę Bogdana Krężel: Marię, Andrzeja Tkaczyk i ich rodziców: Wojciecha Siedlarczyka zmarłych z rodziny, Józefę Walkowicz i męża Władysława: Zofię Knutelską i męża Jana, zmarłych z rodziny Bąk i Knutelskich: Stanisława, Katarzynę Dyda, Jana Marię Dyda, Jana i Katarzynę Siedlarczyk i Józefa Bogaczyk, Janinę Kuśniesz, Zofię Stęskal, Marię Józefa Maniowszczak: Annę z i Stanisława Kundziarz, Stanisławę, Antoniego i Mariana Grywalskich: Annę Knutelską, Stanisławę i Stanisława Sikora, Zofię i Jana Sikora, Jana Łapszańskiego: Annę i Józefa Cieślaków, Annę i Józefa Olesiów, Tomasza Babiak: Jana Pichniarczyk żonę Ludwikę, Jakuba Pichniarczyk, żonę Annę, Anielę Pichniarczyk syna Krzysztofa, Michała Knutelskiego żonę Marię: Agnieszkę i Jana Tomaśko, Pawła Knapczyk: Stefana Wojtaszka jego rodziców i brata Marka, Zofię i Stanisława Kaczmarczyk i ich rodziców i rodzeństwo: Annę i Jakuba Babiak, córkę Antoninę Olejarz: Władysława Bielawskiego, Józefa, Katarzynę i Michała Bielawskiego, Józefa i Annę Skalany syna Jana: Józefa Hamerskiego, Annę i Marię Klimczak, Katarzynę i Jakuba Olejarz, syna Stanisława i Stanisława Grabowskiego: Anielę Olejarz, Leona Kundziarza, Grzegorza, Antoninę Klimczak, zmarłych z rodziny: Annę i Macieja Wójcik, Mariana Wójcik, Annę Wójcik córkę, Józefa i Janinę Wójcik, Mariannę Biel, Małgorzatę Wójcik: Marią i Bronisława Bochnak, Marię i Józefa Bochnak, Marię i Jana Krężel, Kazimierę i Stanisława Krężel, synów Wiesława i Grzegorza, Stanisława Mastela, Synów Wojciecha i Jana, Stanisławę Jankowską: Anielę, Jana, Annę Wojciecha Antoninę Siedlarczyk, Józefa i Irenę Konopka: Jana Siedlarczyka, Katarzynę, Jakuba Walkowicz, Agnieszkę, Krystynę, Józefa, Jana Krężel, Jana, Marię Babiak, Bronisławę, Jana Oleksy, Kazimierza Bielawskiego, Stanisława Kołek, Zofię Oleksy, Annę Piwowarską, Stanisława i Stanisławę Piwowarskich, Annę, Józefa, Jana Wojtaszek: Marię i Józefa Kościelniak, syna Stanisława, Jana i Stefanią Bratkowskich, Antoninę i Jakuba Krężel, Marię i Bolesława Świerad: Krzysztofa Ganske: Jana Antoninę Jaworskich syna Jakuba, córkę Katarzynę, męża Józef, Stefanię i Jana Bratkowskich, Agnieszkę i Józefa Bratkowskich: Wojciecha Kaczmarczyka, Andrzeja i Annę Kaczmarczyka, Jana i Marię Pichniarczyk: Marię i Jakuba Olejarz, Bronisława i Jana Oleksy Annę i Jakuba Ziomek, Stanisława Kołek, Zofię Palenik: Rozalię i Jerzego Reichel, Czesławę i Władysława Jandura, Martę i Antoniego Reichel, wnuka Piotra, Marię i Jana Oleksy: Stanisława i Anielę Pańszczyk, córkę Marię syna Henryka, Bronisławę i Jana Oleksy, Mariana Mszanik, Marię Cekus, Annę i Patrycję Bafia: Jana i Annę Milaniak, Syna Stanisława, Katarzynę Józefa Szaflarskich, Jakuba i Zofię Milaniak, Anielę i Jana Kaczmarczyk, Józefa i Franciszka Sas, Franusia Piątek, Stanisława Siuty: Mariannę i Jana Grabowskich: Emilię Tokarczyk, córkę Anitkę, Marię i Józefa Tokarczyk, Syna Stanisława, Katarzynę i Stanisława Walkowicz, córkę Marię Bąk, Katarzynę i Józefa Walkowicz, syna Józefa: Michała i Marię Kurta ich dzieci, Michała i Irenę Wójcik: Kazimierza Wójtowicz: Marię i Jana Bąk, Annę i Józefa Potoniec, Rozalię, Katarzynę i Jana Potoniec: Józefa Kurpiel, żonę Annę i ich rodziców, Leona Wójcik, Stanisława Konopkę: Marię Pietrzak, Annę, Stanisława, Jana, Zofię Babiak: Stanisława, Katarzynę Walkowicz Stefana i Marię Wójcik: Katarzynę, Jana Siedlarczyk i zmarłych z rodziny: Marię i Antoniego, Marka, Stefana Wojtaszek, Wojciecha Knutelskiego, Marię i Jakuba Babiak, dusze w czyśćcu cierpiące.Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…., Wieczny odpoczynek...