Wypominki - Krośnica

Polecajmy Bogu świętej pamięci duszpasterzy pracujących w naszej parafii: o. Alojzego Bażyka; o. Błażeja Szemika; o. Chrystiana Czaickiego; o. Faustyna Jarka; o. Leona Wądrzyka; o. Sylweriusza Stańczyka; o. Teodora Węgrzyniaka; br. Walentego Płoskonkę; o. Eustachego Pająka; o. Atanazego Chmiesta, o. Tymoteusza Frączka. - Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za świętej pamięci zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach:

Annę i Jakuba Babiaków, córkę Antoninę Olejarz / Józefa Kowalczyka, żonę Marię, Wojciecha Kołka, żonę Katarzynę / Katarzynę Kwaśnicę, Marię Sajdak / Zofię i Jana Sikorów, Jana Łapszańskiego / Annę i Jana Milaniaków, ich rodziców, syna Stanisława, Józefa, Franciszka Sasa, ich rodziców, Stanisława......... / Marię i Jakuba Klimczaków, ich rodziców / Zofię i Józefa Bratkowskich / Mariannę Grabowską, Jana Grabowskiego / Władysława Oleksego, Jana i Annę Kubiczów, Tomasza, Rozalię, Jana, Emilię Zabrzeskich / Marię Bąk, Ryszarda Korpałę, Karola Bąka, syna Stanisława, Anielę Konopkę, syna Eugeniusza / Jana i Marię Pichniarczyków, Andrzeja i Annę Karczmarczyków / Agnieszkę i Jana Tomaśków / Marię i Jakuba Olejarzów / Helenę i Michała Olejarzów/ Bronisławę i Jana Oleksych/ Stanisława Kołka / Jerzego Reichela, Czesławę i Władysława Jandurów, Marię i Jana Oleksych, Annę Ziomek / Annę Kubicz, Jana Kubicza / Stanisława i Katarzynę Dydów, Jana i Marię Dydów, Józefa Bogaczyka, Janinę Kuśnierz, Zofię Steskal / Jana Tyleckiego, Bogdana Tyleckiego / Anielę i Franciszka Tkaczyków / Zofię i Stanisława Tkaczyków, Józefa i Władysława Tkaczyka, Stanisławę Kluskę, Macieja Babiaka / Franciszka Pichniarczyka, Marię i Jana Chorzępów i ich dzieci / Mariannę i Józefa Olejarzów, synów: Władysława z żoną Anielą, Stanisława, Jana, Jakuba, Zofię Bańkę / Stanisława Szkarłata, Annę i Wojciecha Siedlarczyków, Genowefę i Franciszka Szkarłatów / Antoninę i Jana Krężlów, Marię i Stanisława Kocańdów, Annę i Franciszka Bańków, Andrzeja Borkowskiego / Stanisława i Anielę Pańszczyków, córkę Marię, syna Henryka, Jana i Bronisławę Oleksych, Mariana Mszanika, Annę Bafię, Marię Cekus / Józefa Hryca i jego rodziców, Józefa i Katarzynę Kubiczów / Marię i Jana Bąków, Marię i Wojciecha Bąków, Annę i Józefa Potońców, Katarzynę, Rozalię Potoniec / Marię i Jana Bąków, Stefanię, Franciszka, Krystynę, Lesława Urbanów / Annę Knutelską, Stanisławę i Stanisława Sikorów / Annę i Józefa Olesiów, Józefa Ciesielkę, Tomasza Babiaka / Józefa Bielawskiego, Katarzynę i Michała Bielawskich, Annę i Józefa Skalanych / Andrzeja Warzechę, Annę Sopatę / Stanisława i Annę Kundziarzów, Antoniego i Mariana Grywalskich / Annę i Stanisława Dydów, Jana Wojtaszka, Marię i Józefa Wojtaszków, Annę Gabryś, Józefa Gabrysia, Jolantę Drzyzgę, Iwonę Drzyzgę, Józefa Gabrysia / Stanisława Wojtaszka, Mieczysława Wojtaszka, ich rodziców Leona i Marię / Annę, Józefa, Jana Bańków, ich rodziców, Józefa Bańkę, Annę i Stanisława Krężlów, ich rodziców, Marię Walkowicz / Jana Wolskiego, Katarzynę i Józefa Łapszańskich, Annę i Jakuba Łapszańskich / Marię Bąk / Rozalię i Stanisława Wojtaszków, Józefa Babiaka, Edwarda Serafina, Józefa Babiaka / Katarzynę i Jakuba Olejarzów, Stanisława Grabowskiego / Stanisława Bielawskiego, Danielę, Zygmunta, Bożenę Nikiel, Katarzynę i Michała Bielawskich / Stanisława Bielawskiego, Marię, Józefa i Stanisława Tokarczyków / Annę i Jana Jandurów, Anielę i Władysława Olejarzów, Jakuba Olejarza / Jana i Anielę Siedlarczyków, Annę i Wojciecha Siedlarczyków Antoninę Siedlarczyk / Jana i Zofię Grzybków, synów: Czesława, Zbigniewa, córkę Krystynę, Katarzynę Klimczak / Franciszka Krzystonia, jego syna Czesława, Katarzynę i Jana Tkaczyków, ich synów / Józefa Hamerskiego, Annę i Marię Klimczak / Władysława i Marka Żelazko, Kazimierza i Franciszkę Grębowskich, Janinę Haber i syna Józefa / Józefa, Katarzynę, Annę, Antoninę Bochnak, Zofię Wojtaszek z domu Kalata / Emilię Tokarczyk, córkę Anitkę, Marię i Józefa Tokarczyków, syna Stanisława, Katarzynę i Józefa Walkowiczów, synów: Stanisława i Józefa, Marię Bąk / Janinę i Jakuba Wojtaszków / Jana i Antoninę Jaworskich, syna Jakuba, córkę Katarzynę z mężem Józefem, Józefa i Agnieszkę Bratkowskich, syna Józefa / Zbigniewa i Bogdana Krężla / Jana Janczaka, żonę Marię, Jakuba Nowaczyka, żonę Katarzynę, Władysława Olejarza / Helenę Antolec, Andrzeja i Katarzynę Kubiczów / Wojciecha Walkowicza, syna Stanisława, córkę Marię Bańkę, Henryka Skupina, syna Janusza / Antoniego i Marię Wojtaszków, syna Marka, Marię i Jakuba Babiaków, Wojciecha Knutelskiego / Leona Kundziarza, Grzegorza i Antoninę Klimczaków, Anielę Olejarz i zmarłych z rodziny / Józefa Kurpiela, żonę Annę i ich rodziców, Stanisława Konopkę, Leona Wójcika / Stanisława Śliwińskiego, Katarzynę i Mikołaja Babiaków, Marię i Andrzeja Zarębczanów, córkę Zofię, córkę Lucynę / Józefa Wojtaszka, żonę Marię, syna Mieczysława, Jana Kopytkę / Stanisława Bąka, Karola Bąka, synową Marię Bąk, Wojciecha i Marię Bąków Jana i Antoninę Potońców / Michała i Marię Kurtów, córkę Irenę Wójcik / Katarzynę Siedlarczyk, Jana Oleksego, jego rodziców i braci / Andrzeja i Marię Tkaczyków, ich rodziców, Antoniego i Marię Franczyków, ich rodziców / Jakuba i Annę Pichniarczykow, Jana Pichniarczyka, Anielę Pichniarczyk, syna Krzysztofa, Marię i Michała Knutelskich / Jana Kopytkę, Marię i Józefa Wojtaszków, Mieczysława Wojtaszka, Bronisławę i Jana Oleksych, Stanisława Walkowicza, Michała Jabłońskiego, Marię i Wojciecha Kopytków / Zofię i Jana Walkowiczów, Zofię i Macieja Walkowiczów / Wojciecha Siedlarczyka i jego rodziców- Annę i Józefa, braci- Józefa i Jana, Zofię Knutelską, Jana Knutelskiego, zmarłych z rodziny Knutelskich i Bąków, Józefę Walkowicz, męża Władysława / Józefa Jandurę, rodziców - Marię i Macieja, Zofię, Władysława Salamonów, synów - Mariana, Feliksa, Władysława, Józefa, Marię i Michała Krężlów/ / Józefa Jandurę, rodziców- Marię i Macieja, Anielę Konopkę / Annę i Józefa Tkaczyków, Jakuba Wojtaszka / Stanisława, Jana, Monikę, Piotra Tkaczyków / Krzysztofa, Małgorzatę, Michała Musiałów, Zbigniewa Krawczyka, Agnieszkę, Józefa, Stanisława, Jana Krężlów / Wojciecha i Karolinę Babiaków, syna Józefa, Jana i Annę Kubiczów, Tomasza i Rozalię Zabrzeskich, syna Jana, żonę Emilię, Andrzeja Potaśnika, syna Józefa / Marię i Józefa Tokarczyków oraz syna Stanisława, Annę i Walentego Pawlików, Stanisława Warusia / Marię i Jana Babiaków, Jana Siedlarczyka, Katarzynę i Jakuba Walkowiczów, Bronisławę i Jana Oleksych, Krystynę i Jana Krężlów, Stanisława Kołka / Annę, Jakuba i Józefa Kubiczów / Stanisława Mastela, syna Wojciecha, Marię i Bronisława Bochnaków, Marię i Jana Krężlów, Kazimierę i Stanisława Krężlów, synów: Wiesława i Grzegorza, Marię i Józefa Bochnaków, Stanisławę Jankowską / Józefa i Annę Siedlarczyków, ich synów / Zofię i Józefa Hryców, Annę i Wojciecha Pichniarczyków, Annę i Michała Hryców, Zofię Siedlarczyk / Józefa Jandurę, syna Ryszarda, syna Janusza, Katarzynę Wójcik, Stanisława Pichniarczyka, Józefa Siedlarczyka / Józefa Nowaczyka, syna Ryszarda / Marię i Jana Chlipałów, córkę Annę, Antoninę i Jana Jaworskich, syna Jakuba / Marię, Tadeusza, Kazimierza i Andrzeja Wojtaszków/ Marię i Józefa Kościelniaków, syna Stanisława, Antoninę i Jakuba Krężlów, Marię i Bolesława Świeratów, Jana Bratkowskiego, ojca Józefa i Agnieszkę / Stanisława Walkowicza, Stefanię Wójcik / Marię i Juliana Hryców, Rozalię, Jana oraz syna Józefa Wojtaszka, Andrzeja, Jana Wojtaszka / Stanisława i Rozalię Wojtaszków oraz ich rodziców, Stanisława i Annę Krężlów oraz ich rodziców, Katarzynę Krężel / Jana Wójcika, jego rodziców Mariannę i Andrzeja, Zofię i Jana Koterbów, Marię Jandura.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…., Wieczny odpoczynek...