Wypominki - Kluszkowce

Wypominki roczne 2023 - Pierwsza i trzecia niedziela miesiąca.

Miłosierdziu Bożemu polecamy w wypominkach rocznych wszystkich naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół, członków rodzin i wspólnoty parafialnej:

Śp. Arkadiusza, Stanisława, Adama Jaworskich , Stanisława Plewa jego rodziców i rodzeństwo. Stanisław i Anna Bańka ,Czesław i Józef Jagieła , Zofię, Józefę i Franciszka Brzegowskich, i ich rodziców i rodzeństwo ,Jan Janeczek , Katarzyna i Stanisław Toczek , Andrzej Salamon , Stefania i Jan Greczek ,Annę, Bronisławę , Jakuba Dziatkowicz, Marie Kazimierza Bednarczyk , Józefę Liptak, Marie Jana Koterbę , Marię Stanisława Bednarczyk ,Stanisław Plewa ,Jan Piekarski , Arkadiusz Jaworski , Zofia Anna i Wojciech Plewa , Stanisławę i Zbigniewa Bańka Jan i Antonina Plewa , Stanisław Anna Bańka , Anna Bednarczyk , Mieczysław Władysławę Kruczek , Mikołaja Katarzynę Chryc , Jan i Franciszkę Bednarczyk, Aniela i Jan Ślęzak ,Andrzej Chryc ,Józef i Aniela Bednarczyk, Stefanię, Stanisława i Czesława Leśnickich , Jakuba i Zofię Jandura, S.M Tekla, Czesławę Jandura , Annę Józefa Siedlarczyk i ich synów , Marian Łukasz, Marię Józefa Jana Pacyga, Zofię Bronisława Mąka oraz ich syna , Stanisława Augustyna , Anielę i Jana Pastuszek ,Stanisław Kuruc , Stanisław i Rozalia Kluś , Józef Kluś , Marek Chudy , Maria Józef Kuruc ,Stefania Józef Siedlarczyk , Maria Władysław Mąka , Kazimierz Maria Jan Gier , Franciszek i Teresa Pierwoła ,Agnieszka Jan Wojciech Wojtaszek , Józef Karpeta , Zofia Jan Gaździak ,Józefę Zbigniewa Ślęzak , Janinę Romana i Jacka Firek , Stanisławę i Wojciecha Kuruc i zmarłych z rodziny , Wiktoria i Wojciech Plewa oraz zmarłych z rodziny ,Zofia i Jan Łuczak , Eugeniusz Śliz i rodziców ,Janina i Jan Jandura , Tadeusz Bańka ,Jana Władysława i Annę Kubicz , Czesława Wiesława Krzysztofa Jana i Rozalie Wójcik, Józefa Regiec ,Zofię i Władysława Andrzeja Pawła Kowalczyk, Annę i Stanisława Siedlarczyk , Józef Maria i Andrzej Zwydak , Wojciech Konieczny , Irena i Józef Zwydak ,Józef Pierwoła , Michała Pierwoła i jego rodziców , Aniele i Jana Ślęzak , Zofia i Wincenty , Józef i Jozefa Faron i zmarłych z rodziny , Andrzej Chryc , Aleksandra Czesława i Władysława Zięcina , Stanisław Jaworski i rodzice , syna Adama i wnuka Arkadiusza ,Maria , Antoni Krzysztof Plewa ,Stanisław Olewa z rodzicami i rodzeństwem , Arkadiusz Jaworski , Anna i Stanisław Bańka z synem i synową, Piekarski Jan ,Zofię Bronisława i Stanisława Regiec, Stefanię i Jana Greczek Maria i Józef Bańka i ich rodzice , Renata Krystyna i S.Samuela Bańka ,Roman Leśnicki i rodzice ,oraz Jan i Stefania ,Zofia Bronisław Regiec i syna Stanisława Stefania i Józef Chryc i ich rodziców , Aniela i Władysław Sikora , Michał Kurta , Józef i Anna Jabłońscy Jan i Aniela Krzystoń , Andrzej Anna Jabłońscy ,Franciszek Górz , Aniela , Jan, Władysław i Józef Garb, Helena Kazimierz Franciszek Ubik , Stefania Eugeniusz i Władysław Malinowscy, Zofia Jan Regiec , Józef Kowalczyk syna Jana i wnuka Damiana , Józef Koczór , Janina Kurnat ,Jana Agnieszkę i Józefa Kotelnickch, Jakuba Bronisławę i Annę Dziatkowicz ,Katarzynę Bryja, Stanisławę Bednarczyk, Helenę Władysława Hagowskich , Władysława Bronisławę Plewa , Zofia Józef Jandura , Adam Jandura , Anna Stanisław Szymczyk, Róża Orlando, Karolinę Andrzeja Węgrzyniak i rodziców ,Marie Jakuba Plewa , Karolinę Firek, Jana Kowalczyka i rodziców , Jana i Franciszkę Królczyk , Emanuela Hamrus ,Olga Krzak , Wiesławę i Andrzeja Gubała , Józefę i Antoniego Krzak , Czesławę i Aleksandra Kurpiel , Bogdana Kurpiel , Stefanię i Karola Kurpiel ,Maria Budz jej rodziców i braci, Jan Agnieszka i Władysław Justyna Ziarnicki ,Stanisław ,Ludwika Rapciak , Danuta i Jan Bryniarscy ,Jan Stefania Roman Leśnicki , Józef i Anna Leśnicki, Andrzej Aniela Brzegowscy, Stanisław Wojtaszek syna Józefa, Jakuba Furcę, Zofię i Władysława Słodyczka , Antoninę i Wojciecha Wojtaszek ,Łukasz Brzegowski, Maria Stanisław Zbigniew Grzybek , Józef Pierwoła , Krystyna Stanisław Zdzisław Kłapacz, Maria Józef Grzybek, Teresa Sieczka , Franciszek Węgrzyniak , Maria Stefan Dębski Czesławę i Władysława Jandura , Magdalenę i Wojciecha Wiercioch , Marie Skupień, Janinę Klimczak, Albin Cyrwus, Helenę Wojtaszek , Aniele i Józefa Wojtaszek , Stanisławę i Pawła Sobczyk, Janina Jan Jabłoński i zmarłych z rodz. Jabłońskich i Słowików , Antoni i Bronisław Wolski i zmarłych z rodziny Wolskich i Szewczaków , Roberto Rodrigez dusze w czyśćcu cierpiące ,Janina Ludwik Plewa/Anna Pierwoła i rodzice/Zofia i Filip Kubicz/Katarzyna Bochnak/Marian Pulka/Mariannę Józefa Katarzynę Wajda/Wojciecha Katarzynę Wajda/Kazimierz Maria Chryc/Zygmund Wanda Chryc/Józef Anna Gawlak/s.Annuncjatę/Michała Aniele Janusza kuchta/ dusze w czyśćcu cierpiące/Annę Jana Leśnickich/Rozalię Mikołaja Leśnickich/Mieczysław Rajca/Alicja Andrzej Salamon/Wiktoria Jakub Salamon/Teresa Kowalczyk syna Jarosława/Wojciech konieczny i rodzice/Antoni Antonina Sikora/ Helena Kazimierz Sajdera/Anna Kazimierz Czyszczoń/Zofia Jan Sebastian Cholewa/Katarzyna Wójcik z rodzina/Jacek Wajda/ Helena Kazimierz Sajdera/Wanda Józef Walicki/Ewa Wawrzyniec Janusz Kuchta/Agnieszka Jakub Firek i rodzice oraz siostrę i braci/Anna Franciszek Bańka dusze w czyśćcu cierpiące/Agata Jan Bańka z rodzicami/Edward Maria Wolscy i ich synów/Antoni Głodziak/Władysław S.Samuela Bańka/ Józef Józefa Ludwika Jan Łaś/Janina Jacek Kuta/ Anna Stanisław Waliczek/Ludwika Bieniek/Maria Józef Oleksy synowie Kazimierz, Józef Jan/Maria Jakub Bańka syna Czesława/Agnieszka Regiec/Zofia Kowalczyk/Anna Jan Szymsaj/Stanisław Anna Siedlarczyk/Antonina Jan Siedlarczyk córkę Annę/Anna Bronisław Gaj/Stanisławę Antoni Gaj/Katarzyna Franciszek Plewa/Maria Paweł Kośka/Krystyna Władysław Kurzac/ Marian Piotr Zając/Stanisław Plewa/Anna Eugeniusz Baran/Władysław Emilia Baran/Halina Kowalska/Michał Firek żonę Marię syna Jakuba córkę Annę/Franciszek Jan Firek, Halina Johanson/ Maria i Jan Stanek/Franciszek Plewa i synowie Stanisław i Bogdan/Jan Antonina Zofia Zielińscy/Józef Burtan/Stanisław Jandura/Józef Aniela Jan Knurowski/Jan i Anna Dziatkowicz/Jakub Maria Bąk/Maria Lucyna Zarębczan/Henryk Kapłon/Zofia Zarębczan/Marka Koterbę/Teofila Staszel/dusze czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…


Wypominki roczne 2023 - Druga i czwarta niedziela miesiąca.

Miłosierdziu Bożemu polecamy w wypominkach rocznych wszystkich naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół, członków rodzin i wspólnoty parafialnej:

Śp. Marię Jakuba Chryc/ Katarzynę Jakuba Gorlickiego /Jolantę Czesława Stanisława Strojny / Władysławę i Błażeja Łudzik /Małgorzata Wacław Walenta z rodzina/Zofia Stanisław Wojtaszek/Rozalia i Józef Węgrzyniak/Józefę i Franciszka Babiak/ Janinę i Ludwika Plewa/Adam Jandura /Maria i Józef Bukowscy/Jan Władysław Bukowscy/Pawła Jabłońskiego i rodziców / Maria Mikołaj Jandura/ Anna Stanisław Jandura / Elżbietę Jana Bochnak/Maria Józef Bochnak / Irena Jan Czubernat/Michała Pierwoła syna Józefa/Józef i Maria Kowalczyk/Anna Wojciech Jan Maria Przybycień/Brygida Józef Brzeźnia i ich rodziców, córki i synów/Władysław Fiust i rodzice/Stefania Jan Maria Władysław Wójcik/dusze w czyśćcu cierpiące/Jakub Zofia Brzeźnia/Antonina Jan Andrzej Stanisław Plewa/Maria Józef Kowalczyk/Maria Franciszek Bochnak/Anna Pierwoła/Teresa Franciszek Pierwoła syna Edwarda i córkę Marie/Stanisław Chryc i rodzice/Antonina Wojciech Góreccy/Anna Władysław Jandura/Bronisław Ludwika Gut/Zygmunt Weronika Mróz/Mateusza i Annę jabłońską/Katarzynę Jakuba Jana Jabłońskich/Leokadię Andrzeja Jabłońskich z rodziną/Zofię Jana Węgrzyniak z rodzina / Józef i Franciszka Sikora rodziców braci z zonami/ O.Teodora i S. Georgię Węgrzyniak/kapłanów pracujący w naszej parafii dusze w czyśćcu cierpiące/Ludwina Zygmunt Janusz Rapciak/Anna Józef Rapciak/Jakub Franciszek Maria Zwydak/Maria i Franciszek Zielińscy/Anna Rozalia Zielińska/Mariusz Pusz/Stefanię Jarosława i Michała Olszańskich/Aniela Józef i Aniela Królczyk/Zofia i Filip Kubisz /Anna Jan Palica/Wojciech Zofia Palica/ Katarzyna Bochnak/ Janina Dziatkowicz/Magdalena Kazimierz Rapciak/Anna Mieczysław Kubicz/Stanisława Radosz/Barbra i Jan Pasierbscy/Marie Jakuba Agnieszkę Wojciecha Chryc/ Karolina Antoni Kurpiel syna Józefa/Marian Pulka/Krzysztof Plewa/Jan Bednarczyk/Maria Kazimierz i Jerzy Ligas/ Agnieszka Michał Maria Chryc/Stefanię Jana Greczek i rodziców/Teresę Zenona Matyja z rodzicami/Zbigniew Babiak/Edward Bogusz/ Józefę Franciszka Babiak/Jakub Kurpiel/Katarzyna Józef Knutelski/Stanisław Bochnak/Maria Franciszek Jaworski/Zofia Marian Wierzbieta/Helena Józef Jan Niedzielski/Paweł Malec/Stefania Stanisław Gościej/Anna Krystyna Gościej/Zofia Franciszek Firek/Wojciech Kowalczyk/Jan Maria Bochnak syna Stanisława/Antoninę Stanisława Bochnak / Karolinę Stanisława Gędźba/Stanisława Jankowskiego rodziców i braci/Mikołaja Zofie Grzybek /Agnieszkę Franciszka Palica/Katarzynę Józefa Leśnickich/Marie Franciszka Gryz/Annę Młodojewską / Marię Zachwieja zmarłych z rodziny Zachwiejów i Leśnickich/Wojciech Maria Stanisław Bronisław Kowalczyk/Antoni Wolski syna Bronisława/Jan i Antonina Hryc/ Jakub Maniowszczak syna Józefa/ Anna Władysław Kubicz /Józef Regiec /Wojciech kuruc/Jan i Maria Firek zmarłych z rodziny/Karolinę i Bartłomieja Ślęzak/Andrzej Chryc/ Józef Bańka/Mikołaj Antonina Chryc i rodzice/Jan Anna i Józef Bańka z rodzicami/Jakub i Maria Walkowicz/Anna Michał Radecki oraz synowie i córka/Maria Józef Żołnierczyk/Maria Stanisław Staszel/Maria Józef Chryc i rodzice/Stanisław Chryc i jego braci/Stanisław Bednarczyk/ Helena Wolska i jej rodziców/Walenty Zygmond/Jan Ludwika Maria Gałdyn i rodzice/Jan Elżbieta Bochnak i rodzice/Jana Janinę Jandura /Maria Franciszek Firek i syna Stanisława/Stefania Jan Kubicz i rodzice/Antonina Wojciech Górecki/Maria Franciszek Filas/Teresa Józef Wójcik/Anna Bronisław Wróbel/Adam Kmiecik/Zofia Stanisław Bochnak/Anna Jan Domian/Agnieszka Wojciech Jabłoński/Maria i Józef Kowalczyk/Maria Wojciech Maniowszczak syna Władysława/ Teresa Franciszek Pierwoła syna Edwarda córkę Marie Liptak i Annę Pierwoła/Jakuba Marie Annę Stanisław Grzybek/Bronisława i Rafała Bankę/Wojciech Zofia Maria Piotr Paweł Siedlarczyk/Aniele Jana Ślęzak i rodziców/Marię Górniak i rodziców/Marię Ignacego Górniak/Józef Bednarczyk/ Zofia Zarębczan/Zofia Józef Jandura z dziećmi/Rozalia Józef Kurpiel z dziećmi/ Siostrę Wiktorie Knap z rodzicami/ Jan Aniela Gorlicki/ Józef Maria Potoczak/Stanisław Potoczak/Franciszek Katarzyna Potoczak/Ludwika Stanisław Rapciak/Danuta Jan Bryniarski /Józefa Leon Kunegunda Katarzyna Stanisław Sikora/Janina Bolesław Jan Stanisław Władysław Kapuśnik/Wojciech Konieczny i rodzice/ Katarzyna Michał Władysław Kowalczyk/Antonina Antoni Sikora/Helena Kazimierz Sajdera/Jana i Annę Wolskich/Jana i Zofię Duda/Tadeusza Dudę/Helena Wojciech Maniowszczak/Franciszek Anna Jan Aniela Krzystoń/Antoni Karolina Józef Kurpiel/Józef Antonina Jan Stanisławę Bednarczyk/Józef Anna Jan Wojtaszek/Franciszek Kubicz/Krzysztof Pichniarczyk/Franciszek Matuła/Alfred Skupień/Halina i Stanisław Skupień/Marcin Balcerzak/Edward Wróbel/Tadeusz Klag oraz jego rodziców i rodzeństwo/Stanisławę i Franciszka Węgrzyniak rodziców i rodzeństwo/Jana i Bogdana Kurpiel/Janinę Kurnat/Józef Maria Kowalczyk/ Franciszka i Stefanię Kubicz córkę Marie/Franciszka i Marie olejarz /Jakuba Genowefę Plewa/Antonina i Józef Jandura/ Anna i Józef Milaniak/Stefania i Józef Siedlarczyk/Maria i Franciszek Sikora/Józef Wróbel syna Edwarda/Jan i Andrzej Sikora/Bronisław Wróbel/Maria i Jakub Koterba/Stanisław Koterba/dusze w czyśćcu cierpiące/

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…