Wypominki - Kluszkowce

Wypominki roczne 2024 - Pierwsza i trzecia niedziela miesiąca.

Miłosierdziu Bożemu polecamy w wypominkach rocznych wszystkich naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół, członków rodzin i wspólnoty parafialnej:

Śp. Alicję i Andrzeja Salamon , Wiktorie i Jakuba Salamon , Teresę Kowalczyk syna Jarosława , Cecylie i Adama Markus ,Józef Pierwoła , Michał Pierwoła i jego rodziców , Aniela Jan Ślezak i rodzice , Maria , Józef Kowalczyk , Marek i Maria Zachwieja , Anna Młodojewską , Katarzyna i Józef Leśniccy , Maria Franciszek Gryz, zmarłych z rodziny Zachwiejów i Leśnickich, Zofię Wincentego , Józefę i Józefa Faron zmarłych z rodziny Karolinę Andrzeja Węgrzyniak i rodziców , Marie Jakuba Plewa , Karolinę Firek , Helenę Malik ,Antonina i Wojciech Górecki , Maria Franciszek Filas ,Stefania Stanisław i Czesław Leśnicki, Jakuba , Zofie i Czesławę Jandura , Annę Józefa Siedlarczyk i ich synów ,Andrzej Chryc , Józef Bańka , Mikołaj Antonina Chryc , Jan Anna i Józef Bańka Stefania i Jan Greczek z rodzicami , Andrzej Salamon , Mariannę Józefa Katarzynę Wajda , Wojciecha Katarzynę Wajda , Kazimierza i Marie Chryc , Zygmunta Wandę Chryc , S. Anuncjatę , Michała i Anielę Kuchta , zmarłych z rodziny , Józefa i Annę Gawlak dusze w czyśćcu cierpiące , Maria Piotr Siedlarczyk , Zofia Wojciech Siedlarczyk ,Maria Franciszek Firek syna Stanisława , Janina i Jan Jandura ,Józef Stefania Siedlarczyk , Maria Władysław Mąka , Agnieszka Jan Wojciech Wojtaszek , Karpeta Józef, zmarłych z rodziny Firków i Kopciów ,Józef Kubicz , Franciszek Stefania Maria Kubicz , Kazimierz Maria Jan Gier , Franciszek Teresa Pierwoła , Sławomir Sieczka , Czesław Józef Jagieła , Zofia Józef Franciszek Brzegowscy rodziców i rodzeństwo ,Anna Jan Szymsaj , Anna Stanisław Siedlarczyk , Antonina Jan Siedlarczyk córkę Annę, Roman Leśnicki i rodzice , Bronisław i Zofia Regiec syna Stanisława ,Adam Jandura ,Maria Józef Bukowscy, Władysław Jan Bukowski, Helena Władysław Hagowscy , Zofia Józef Jandura ,Maciej Jandura , Bronisławę Władysława Plewa , Anna Stanisław Szymczyk, Adam Jandura , Róża Orlando ,Tadeusz Bańka syna Eugeniusza ,Aniela Jan Gorlicki , Maria Józef Potoczak , Stanisław Potoczak , Katarzyna i Franciszek Potoczak Helena Kazimierz Ubik , Franciszek Ubik, Stefania Eugeniusz Władysław Malinowscy ,Józef Świdniak, Janina i Ludwik Plewa , Józefę i Franciszka Babiak , Marie Jakuba Agnieszkę i Wojciecha Chryc , Marek Chudy , Andrzej Rutkowski , Stanisław Śmiałek , Stanisław Maria Józef Kuruc , Rozalia Stanisław Kluś , Ludmiła Józef Kluś ,Zbigniew Babiak , Aniela i Edward Bogusz , Józefę i Franciszka Babiak , Helena Wojciech Maniowszczak , Annę Mikołaja Maniowszczak , Antoninę Maniowszczak , Maria Stanisław Zbigniew Grzybek , Józef Pierwoła , Teresa Sieczka ,Maria Józef Grzybek , Krystyna Stanisław Zdzisław Kłapacz , Maria Stefan Dębski , Franciszek Węgrzyniak ,Wanda Józef Walicki ,Ewa Wawrzyniec i Janusz Kuchta ,Jan Bednarczyk , Krzysztof Plewa ,Agnieszka ,Michał Maria Chryc , Maria Kazimierz Ligas , Bronisław Ludwika Gut syna Stanisława , Eugenię Chudzińska , Stanisławę Radosz, Andrzeja Rutkowskiego i jego rodziców ,Stanisław Plewa rodziców i rodzeństwo, Jana Piekarskiego , Arkadiusz Jaworski, Anna i Stanisław Bańka z synem i synową, Czesława Kowalczyka ,Ludwik Agnieszka i Stanisław Brzegowscy , Władysław Burak, Zofia Stanisław Bochnak , Anna Jan Domian , Agnieszka Wojciech Jabłoński, Maria Józef Kowalczyk ,Wojciech Wiktoria Bańka , Józef Bronisława Sosna ,Anna Wojciech Maria Jan Przybycień , Regina Józef Brzeźnia oraz rodziców, córki synowe, Marcin Fiust , Władysław Fiust i rodzice, Maria Jan Wójcik z rodzicami córkę Stefanie, syna Władysława dusze w czyśćcu cierpiące Stanisław Józef Wojtaszek , Jakub Furca , Zofia Władysław Słodyczka , Antonina Wojciech Wojtaszek ,Maria i Józefa Maniowszczak ,Maria Jakub Chryc, Katarzyna Jakub Gorlicki, Stefania Jan Kubicz i rodzice, Agnieszka Jakub Firek oraz siostry i braci, Anna Franciszek Bańka i ich synów ,Karolina Andrzej Węgrzyniak ,Zofia Jan Józef Maniowszczak i ich rodziców ,Antonina Jan Plewa , Andrzej Stanisław Plewa , Zofia Jakub Józef Brzeźnia ,Józef Zbigniew Ślęzak , Janina Roman Jacek Firek ,Ludwik Laskowski , Anna Katarzyna Wojciech Zwydak , Zofia Owsianka , Józef Głód , Stanisław Kowalczyk ,Maria Józef Bańka i rodzice ,Renata Krystyna S.Samuela Bańka ,Stanisław Augustyn , Aniela Jan Pastuszek ,Stanisław Chryc iż rodzicami ,Józef Antonina synowie i synowe , Józef Anna Jan Wojtaszek, Franciszek Kubicz , Krzysztof Pichniarczyk , Antonina Wojciech Górecki , Anna Władysław Jandura ,Jan Ludwika Gałdyn z rodzicami , Jan Elżbieta Bochnak i rodzice ,Jan Królczyk żonę Franciszkę , Emanuela Hamrus, Katarzynę Bryja , Stanisławę Bednarczyk ,Józef Bochnak i jego rodziców , Małgorzata i Jan Błachut, syna Andrzeja ,Zofia Jan Łuczak , Eugeniusz Śliz i ich rodzice ,Janina Józef Janczy , Józef Plewa i jego rodzice ,Maria Budz ,Jakub Kurpiel i rodzice , Stanisław Bochnak , Maria Franciszek jaworski i ich synów , Władysław i Bolesław z żonami ,Czesława Aleksander Kurpiel, Bogdan Kurpiel , Stefania Karol Kurpiel , Olga Krzak , Wiesław Gubała , Andrzej Gubała , Józefę i Antoniego Krzak , Karolina Andrzej Plewa ,Antonina Józef Bednarczyk z synami , Katarzyna Stanisław Toczek , Jan Janeczek ,Józef Marian Łukasz , Jan Józef Maria Pacyga Zofia Bronisław Mąka z synem ,Jana Annę Stanisława Dziatkowicz ,Józef Aniela Jan Knurowski ,Jakub Maria Bąk ,Kazimierz Jaszcz , Zygmunt Dudek ,Antonina Józef Jandura , Anna Józef Milaniak ,Maria Ludwik Bochnak , Helena Józef Wojtaszek ,Józef Kubicz , Maria Józef Kowalczyk , Janina Kurnat ,Aleksandrę Czesławę i Władysław Zięcina , Stanisław Jaworski jego rodziców syna Adama wnuka Arkadiusza , Jakuba Stanisławę Bochniak , Andrzeja Agnieszkę Węgrzyniak . Dusze w czyśćcu cierpiące …..

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…


Wypominki roczne 2024 - Druga i czwarta niedziela miesiąca.

Miłosierdziu Bożemu polecamy w wypominkach rocznych wszystkich naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół, członków rodzin i wspólnoty parafialnej:

Śp. Krzysztof Plewa , Aniela Jan Ślęzak ,Andrzej Chryc , Aniela Józef Bednarczyk ich dzieci i wnuki, Arkadiusz Jaworski ,Stanisław Plewa i jego rodzice i rodzeństwo . Ewelina Golonka ,Katarzynę Zofie , Bartłomieja, Annę Jana Węgrzyniak , Krzysztofa, Franciszka Andrzeja Jacka Regiec , Marie Józefa Oleksy oraz ich synów i wnuka Marka , Zofie Kowalczyk, Agnieszkę Regiec, Marie Jakuba Bańka oraz syna i synową ,Helenę Wolska , Piotra Aniele Fąfrowicz ,Stanisławę Wojciecha Kuruc i zmarłych z rodziny, Wiktorie Wojciecha Plewa i zmarłych z rodziny , Stefanię Pawła Czekal i zmarłych z rodziny, Stefanie Jakuba Chryc , Helena Józef Jan Niedzielski, Jan i Paweł Malec ,Ludwika Stanisław Rapciak Danuta Jan Bryniarski , Józefa Leon Kunegunda Katarzyna Sikora ,Bolesław Janina Jan Stanisław Władysław Kapuśnik ,Wojciech Konieczny i jego rodziców i rodzeństwo , Katarzyna Michał Władysław Kowalczyk , Antonina Antoni Sikora , Helena Kazimierz Sajdera , Tadeusz Klag i rodzice , Edward Wróbel, Stanisławę Franciszka Węgrzyniak oraz ich rodziców, Jana Annę Wolskiego, Jana i Zofie Duda , Tadeusza Duda , Jakuba Marie Annę Stanisława Grzybek z rodzicami , Bronisław i Rafał Bańka ,Anielę Stanisława Józef Wojtaszek , Jakub Furca ,Maria Wojciech Maniowszczak syna Władysława , Teresa Franciszek Pierwoła syna Edwarda córkę Marie Liptak , synową Annę Pierwoła ,Jan Agnieszka Józef Kotelnicki , Bronisławę Jakuba Annę Dziatkowicz ,Józef Koczór , Janina Kurnat Zofię Filipa Kubicz ,Annę Jana Palica , Zofie Wojciecha Palica , Annę Pierwoła , Katarzynę Bochnak ,Pawła Jabłońskiego jego rodziców, Anna Stanisław Jandura , Maria Mikołaj Jandura , Elżbietę Jana Bochnak . Maria Józef Bochnak , Irena Jan Czubernat ,Janina Ludwik Plewa , Anna Pierwoła i ich rodziców ,Helenę Wojtaszek , Aniela Józef Wojtaszek , Stanisławę Pawła Sobczyk , Stanisławę Radosz , Jana Barbarę Pasierbskich ,Jadwigę Bylica , Janinę Dziatkowicz , Magdalenę Kazimierza Rapciak ,Anna Mieczysław Kubicz , Teresa Kowalczyk syna Jarosława ,Stanisława Czesławę Jolantę Strojny , Błażej Władysława Łudzik Bronisław Wojciech Maria Stanisław Kowalczyk ,Stanisław Jandura , Józef Burtan Stanisław Franciszek Górecki ,Jakub Maniowszczak , Józef Maria Maniowszczak , Anna Władysław Kubicz ,Józef Huzior ,Józef Bednarczyk , Zofie Zarębczan , Władysław S.Samuela Bańka ,Ludwikę Józefę Jana Józefa Łaś , Janina Jacek Kuta , Anna Stanisław Waliczek , Ludwika Marek Bieniek ,Aniela Józef Winczowski , Jan Stefania Winczowski ,Michała Pierwoła syna Józefa , Maria Józef Kowalczyk ,JózefFirek , Arkadiusz Stanisław Adam Jaworski, Stanisław Plewa rodziców i rodzeństwo , Czesławę Kowalczyk, Ewelina Golonka , Stanisław Anna Bańka, Władysław Krystyna Adam Ewa Roman Kapinos ,Władysław Anna Zdziarska , Karolina Obtułowicz , Mieczysław Maria Jan Skórnóg, Zofia Władysław Kowalczyk, Andrzej Paweł Kowalczyk , Aniela Józef i Aniela Królczyk , Antoni Głodziak, Aniela Jan Garb synów Władysława i Józefa ,Mateusza Annę Jabłońskich , Katarzynę Jakuba Jana Jabłońskich , Leokadie Andrzeja Jabłońskich i zmarłych z rodziny ,Zofie Jana Węgrzyniak z Rodziną , Józef Sikora, Franciszek Sikora jego rodziców braci z żonami , O. Teodora Węgrzyniak , S Georgie Węgrzyniak , kapłanów pracujących w tutejszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące ,Maria Franciszek Zielińscy, Mariusz Pusz , Anna Rozalia Zielińskie ,Jan i Antonina Hryc, Anna Pierwoła , Maria Franciszek Bochnak i ich rodzice , Teresa Franciszek Pierwoła i ich rodzice , Maria Liptak , Edward Pierwoła ,Józefę Adama Tkaczyk , Wiktoria Józef Brzegowski ,Jan Zofia Hryc , Franciszek Matuła , Alfred Skupień , Stanisław Skupień, Anna Franciszek Krzystoń , Aniela Jan Krzystoń Marie Skupień , Czesławę i Władysław Jandura , Magdalena i Wojciech Wiercioch Janina Klimczak ,Janusz Garnczarek ,Łukasz Brzegowski ,Walenty Zygmond ,Zofia Bronisław Stanisław Regiec , Stefania Jan Greczek , Stanisław Bednarczyk Andrzej Chryc ,Teresa Józef Wójcik , Anna Bronisław Wróbel ,Anna Bednarczyk , Mikołaj Katarzyna Chryc , Władysława i Mieczysław Kruczek , Aniela Janus Stefania Jan Roman Leśnicki , Anna Józef Leśnicki , Andrzej Anna Brzegowski , zmarłych z rodziny Ziarnickich , Rapciaków , Bryniarskich , Bronisław Anna Jakub Dziatkowicz , Maria Kazimierz Bednarczyk , Józefę Liptak , Marie Jana Koterba Maria Antoni Krzysztof Plewa ,Maria Józef Chryc oraz synowie , Maria Michał Radecki, córka i synowie , Maria Stanisław Staszel , Maria Józef Żołnierczyk Stefania Jan Greczek z rodzicami ,Teresa Zenon Matyja i rodzice ,Anna Józef Barbara Słowik . Halina Janiszewska ,Anna Eugeniusz Baran , Władysław i Emilia Baran ,Anna Bronisław Gaj , Stanisławę i Antoni Gaj , Katarzyna Franciszek Plewa , Halina Kowalska ,Karolina Antoni Kurpiel syna Józefa ,Marian Pulka i jego rodziców , Helena Józef i Czesław Wojtaszek ,Michał Pitoniak ,Maria Józef Kowalczyk ,Marek Koterba , Teofil Staszel , Rozalia Józef Kurpiel , Albin Cyrwus Janina Jan Jandura , Tadeusz Bańka ,Jan Władysław Anna Kubicz , Rozalia Jan Czesław , Wiesław Krzysztof Wójcik , Józef Regiec , Stefania Józef Siedlarczyk Franciszek Maria Sikora , Józef Wróbel syna Edwarda , Jan i Andrzej Sikora , Bronisław Wróbel ,Janina i Jan Jabłoński rodziców i rodzeństwo ,Antoni Wolski syna Bronisława zmarłych z rodziny Wolskich i Szewczyków , Maria Franciszek Murowscy , Roberto Rodrigez ,Agata i Jan Bańka oraz ich rodzice , Maria Edward Wolscy i synowie, Stanisław Koterba , Maria Jakub Koterba, dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…