Krąg Biblijny

Spotykamy się w każdą środę  po Mszy Św. wieczornej (ok.18:10). Opiekunem grupy jest  o. Tomasz Gajewski OCD.

  • Krąg Biblijny to grupa osób mężczyzn i kobiet.
  • Czytamy Pismo Święte, Listy św Pawła i inne księgi Starego i Nowego Testamentu.
  • Rozmawiamy o Słowie, dzielimy się Słowem, by Je zrozumieć, przyjąć do serca, wykonać i dać świadectwo Słowa.
  • Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest poznawanie Biblii, po to by lepiej poznać Boga i Jego wspaniały plan dla naszego życia.
  • Spotkania ze Słowem poprowadzą do sukcesu w życia indywidualnym, rodzinnym, zawodowym, wspólnotowym.
  • Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym otwiera człowiekowi oczy, budzi uśpione dotąd dobre pragnienia.
  • Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść bez żadnego przygotowania.
  • Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników kręgu.

Kto wie, a może akurat taka forma spotkań jest dla Ciebie?