Kancelaria parafialna

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

ul. Słoneczna 30
34-440 Kluszkowce

18 265 03 05
18 265 03 00


Kancelaria parafialna

Czynna we wtorki i w czwartki
w godz. 800 – 1000 oraz 1600 – 1800

a także w nagłych przypadkach

Sprawy, które można załatwić w Kancelarii Parafialnej

 • Chrzest dziecka
 • Bierzmowanie
 • Sakrament małżeństwa
 • Sakrament namaszczenia chorych
 • Pogrzeb
 • Zamawianie intencji Mszy Świętej

UWAGA

Sprawy kancelaryjne możemy załatwiać jedynie w stosunku do naszych parafian, czyli osób, które zamieszkują na terenie naszej parafii. Co do innych osób wymagana jest zgoda Proboszcza parafii ich zamieszkania. 

Dotyczy to Chrztu, Bierzmowania, I Komunii, Ślubu oraz Pogrzebu

Wykaz dokumentów zwykle wymaganych do udzielenia poszczególnych sakramentów i sakramentaliów:

Chrzest

 • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis)
 • Wyciąg z aktu ślubu rodziców dziecka
 • Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres faktycznego zamieszkania)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • Chrzty udzielane są w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30 dzieciom zamieszkałym faktycznie na terytorium Parafii katedralnej. 
 • W przypadku dzieci z innych parafii konieczna jest zgoda własnego Proboszcza.
 • W uzasadnionych sytuacjach jest możliwy chrzest w innym terminie.

I Komunia Święta 

 • Metryka Chrztu dziecka

Bierzmowanie 

 • Metryka Chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
 • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Sakrament małżeństwa 

 • Aktualne metryki Chrztu w pełnym wypisie (Data wydania musi być nie wcześniejsza, niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu), oraz inne dokumenty kościelne - jeżeli zostały wydane - stwierdzające stan wolny.
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo Bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Narzeczeni winni się zgłosić do kancelarii pierwszy raz minimum 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią. 

Pogrzeb katolicki 

 • Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (wiatyk, namaszczenie chorych, spowiedź) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wówczas wystawia je kapelan szpitala).

W sprawie pogrzebu zgłaszamy się do kancelarii, aby ustalić termin pogrzebu i miejsce pochówku oraz spisać akt zgonu do celów kościelnych. 

Formalności związane z pogrzebem można załatwiać poza godzinami przyjęć kancelarii.

Sakrament Namaszczenia Chorych 

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem Parafian odbywają się zasadniczo w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.00. O ewentualnej zmianie tego terminu informujemy na bieżąco w ogłoszeniach duszpasterskich. Chorych i starszych wiekiem Parafian można zgłaszać w zakrystii, kancelarii parafialnej lub telefonicznie, do czwartku poprzedzającego piątek odwiedzin. Każdy wierny będący w poważnej chorobie lub w niebezpieczeństwie śmierci, powinien być zaopatrzony sakramentami świętymi, takimi jak:

 • spowiedź,
 • namaszczenie chorych,

Obowiązkiem rodziny jest zatroszczyć się o to, aby na czas, wezwać kapłana.