XXX Niedziela Zwykła – 29 X 2023 – Kluszkowce

 1. Chrystus uczy nas, że najważniejsza w życiu jest miłość wobec bliźniego. Ten kto praktykuje to przykazanie próbuje naśladować Miłość Boga.
 2. We wtorek 31 października ostatnie nabożeństwo różańcowe książeczkami. Zapraszamy wszystkie dzieci z wyklejonymi obrazkami . Za odmawianie różańca w kościele lub w rodzinie można zyskać odpust zupełny.
 3. W tym tygodniu w liturgii w środę 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich świętych. W tym dniu kościół oddaje cześć tym , którzy weszli już do chwały niebieskiej a nam ukazuje drogę do świętości. Porządek mszy świętych o 7:30 w kaplicy i 9:30 w kościele. Nie będzie sumy o 11:30 i wieczornej Mszy świętej. Natomiast o godz.13:00 będzie Msza Św. za zamarłych parafian na cmentarzu, z procesja za zmarłych i wypominki Podobnie jak w ub latach w tym dniu będzie prowadzona kwesta przez członków Rady parafialnej na utrzymanie cmentarza. Od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W pozostałe dni roku odpust cząstkowy. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. Dar odpustu dla zmarłych można wyprosić jedynie czystym sercem.
 4. W czwartek 2 listopada kościół obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
  Dzień zaduszny. Msze św. o 6:30 , 11:30 i 1:30 w kościele i w kaplicy o godz. 7:00 . Za
  zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych przez cały miesiąc Msza św. za
  zmarłych a wieczorem różaniec z wyczytywaniem zmarłych. Wypominki listopadowe
  można składać w zakrystii lub w kancelarii.
 5. W tym tygodniu tez I czwartek , piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w te dni rano od
  6:30 do 7:00 i popołudniu od 16:30 do 18:00.W piątek po mszy św. wieczornej nabożeństwo do NSPJ. Taca w tym dniu na cele misyjne kościoła. Odwiedzimy tez
  chorych. W Sobotę zmiana tajemnic różańcowych i nabożeństwo do Niepokalanego
  Serca Maryi o godz. 16:30.
 6. Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie i złożone ofiary na kwiaty w tym tygodniu w kościele: Bańka Krystyna , Babik Barbara , Handzel Stanisława , Firek Agnieszka . W kaplicy: Natońska Danuta , Kowalczyk Teresa .
 7. Intencje mszalne na najbliższy tydzień wywieszone są na tablicy ogłoszeń w gablocie przed kościołem, jak też na naszej stronie parafialnej:  www.parafiakluszkowce.pl
 8. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia oraz parafianom i gościom życzymy  obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.