XXX Niedziela Zwykła – 25 X 2020 – Kluszkowce

  1. W sobotę 31 października  zakończenie nabożeństw różańcowych z procesją w kościele  o godz. 17,00  .  
  1. Przyszłą  w niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli do chwały niebieskiej a nam ukazuje drogę do świętości. Porządek Mszy jak w każdą niedziele z dodatkową Mszą święto o godz.15,00  oraz sobotnia msza święta wieczorna z kazaniem jako niedzielna. Ze względu  na czerwoną strefę nie będzie nabożeństwa na cmentarzu, przepisy nie pozwalają na organizowanie  zgromadzeń powyżej 10 osób. Zachęcamy do nawiedzenia cmentarza zwłaszcza w okresie Oktawy Wszystkich świętych  tj od 1-8 listopada.  1 listopada  bardzo prosimy o indywidualne nawiedzenia cmentarza i uczestnictwo w Mszach świętych w kościele . O godz. 17.oo wypominki z różańcem za zmarłych oraz Msza za zmarłych
  1.  W tym tygodniu w liturgii :  28  października  tj  środa święto  świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
  1.  W kościele są wyłożone kartki na wypominki listopadowe. Kartki można składać w zakrystii lub w kancelarii.  Robiąc porządki na cmentarzu , pamiętajmy o segregacji  śmieci. Modląc się za zmarłych pomagamy tym którzy przebywają w czyśćcu ,ofiarowując im dar naszej modlitwy by i Oni dołączyli do grona zbawionych. Za zmarłych do 28 listopada codziennie wieczorem  różaniec  z wyczytywaniem zmarłych oraz msza św. za zmarłych .Przypominamy też o odpustach za zmarłych: za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu 1 i 2  albo cmentarza od 1- 8 listopadzie można zyskać  jednorazowy odpust  zupełny za jednego zmarłego pod zwykłymi  warunkami : spowiedź ,komunia św. wierze w Boga .. oraz dowolna modlitwa w int Ojca św. Jest również specjalna dyspensa dla tych którzy nie mogą wyjść  z powodu choroby, kwarantanny, wieku ,na cmentarz by duchowo zyskać taki odpust w ciągu całego miesiąca listopada. Okazja do spowiedzi jest codziennie podczas każdej mszy św.
  1. Związku z pandemią i zaostrzonymi rygorami sanitarnymi prosimy  o  przestrzeganie:  obowiązku noszenia maseczek , dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego . 
  1. U ministrantów do nabycia jest  nowy numer gazety ewangelizacyjnej Dobre nowiny w cenie 1 zł z ciekawym  artykułem jak pomagać zmarłym, a także dla dzieci nowy numer „Stasia” cena 8 zl.
  1. Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie i złożone ofiary na kwiaty w tym tygodniu w kościele: Pani Plewa Maria , Firek Krystyna , Brzegowska Maria , Palica Izabela .W kaplicy : Piekarska Ewa i Sabina Bednarczyk  .  
  1. Intencje mszalne na najbliższy tydzień wywieszone są na tablicy ogłoszeń i w gablocie przed kościołem, jak też na naszej stronie internetowej parafii: www.parafiakluszkowce.pl
  1. Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii, solenizantom  oraz parafianom życzymy dobrego odpoczynku  i błogosławionego tygodnia.

Wytyczne do korzystania z Dyspensy

1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi)

6. Księża proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.