LIST ZE WSKAZANIAMI DUSZPASTERSKIMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO NA OSTATNI ETAP WIELKIEGO POSTU