Bożonarodzeniowe życzenia Prowincjała

Oby ten czas, to Boże Narodzenie,
było zwycięstwem pokory nad arogancją, prostoty nad obfitością,
milczenia nad zgiełkiem,
modlitwy nad „moim czasem”,
Boga nad moim „ja”.

Papież Franciszek

 Drodzy Bracia i Siostry,

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen pokoju i radości. Betlejemski żłóbek kryje w sobie tajemnicę wielkiej miłości i pokory Boga. Pochylając się nad tajemnicą Boga Wcielonego, stajemy w zadziwieniu nad tajemnicami ukrytymi w ciszy Betlejemskiej Nocy. Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi, by przynieść ludziom zbawienie. Bóg schodzi ku człowiekowi, by wyprowadzić go z nocy grzechu ku światłu nowemu życia.

Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, wraz całą Krakowską Prowincją Karmelitów Bosych pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Nowonarodzony Jezus nieustannie udziela swoich darów i wspiera we wszystkich poczytaniach. Każdy dzień Nowego Roku niech będzie błogosławiony i obfitujący we wszelkie dobro potrzebne w codziennym życiu.

Łącząc się w adoracji Wcielonego Słowa zapewniam o mojej pamięci w modlitwie.

Kraków, Boże Narodzenie 2019 r.

o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał