Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 31 V 2020 – Kluszkowce

1. Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego nazywana jest w Polsce „Zielonymi świątkami”, a w liturgii kończy się okres wielkanocny; w Polsce przedłużony do przyszłej niedzieli Trójcy Świętej. Przypominamy o spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. Spowiedź w naszym kościele codziennie rano i wieczorem przed mszą św. Dzisiaj za odmówienie hymnu do Ducha Św. można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami tj. spowiedź, komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Św. Wieczorem zakończenie nabożeństw majowych.

2. Jutro w poniedziałek drugi dzień „Zielonych Świąt’. Obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o 6.30, 11.30 i 19.00. Rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa; codziennie pół godziny przed mszą św. wieczorną. Jest to też dzień odpustu parafialnego w sąsiedniej parafii w Maniowach.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym dniu modlimy się szczególnie o uświęcenie kapłanów. W pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy chorych, taca przeznaczona jest w tym dniu na cele misyjne Kościoła. W pierwszą sobotę zmiana tajemnic różańcowych i nabożeństwo pierwszych sobót o godz. 18.00. Spowiedź w te dni od 18.00 – 19.30.

4. U ministrantów można nabyć kwartalnik o duchowości „Glos Karmelu” w cenie 14 zł., a także nowy numer gazety ewangelizacyjnej „Dobre nowiny” w cenie 1 zł.

5. Kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych zniosły limit osób w czasie nabożeństw w kościołach, ale obowiązuje dalej noszenie maseczek. Związku z tym Metropolita Krakowski odwołuje dyspensę udzieloną 28 marca dla wiernych o następującej treści :

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej.

Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla następujących grup wiernych:
a) osoby w wieku 65 lat i więcej,
b) osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.

Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.) wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

6. Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie i złożone ofiary na kwiaty w tym tygodniu w kościele i w kaplicy.

7. Intencje mszalne na najbliższy tydzień wywieszone są na tablicy ogłoszeń i w gablocie przed kościołem, jak też na naszej stronie internetowej: www.parafiakluszkowce.pl

8. Wszystkim życzymy dobrego odpoczynku i błogosławionego tygodnia.