Konkurs na najdłuższą i najpiękniejszą palmę – KROŚNICA