27 Niedziela Zwykła – 6 X 2019 – Krośnica

1. Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. Niech ta modlitwa jednoczy nas wszystkich w uproszeniu nawrócenia i pokoju dla świata, naszej Ojczyzny, parafii i rodzin. Przypominamy, że w naszym kościele nabożeństwa różańcowe codziennie po Mszy Świętej. Dziś odpust w Mizernej z sumą odpustową o godz. 11.30. Bóg zapłać za uczestnictwo w liturgii w strojach góralskich.

2. Dzisiaj adoracja Najświętszego Sakramentu, pomiędzy mszami, zachęcamy by zawierzyć swoje sprawy i całe życie dobremu Bogu.

3. W przyszła niedzielę 13 października obchodzić będziemy XIX Dzień Papieski. Tradycyjnie Fundacja „Dzieło nowego tysiąclecia” będzie kwestować do puszek na stypendia dla studiującej młodzieży jako żywy pomnik św. Jana Pawła II. Jest to także druga niedziela miesiąca, taca przeznaczona na potrzeby inwestycyjne naszego kościoła.

4. W kościele wyłożone są kartki na wypominki listopadowe. Kartki prosimy składać w zakrystii. Zachęcamy powoli do robienia porządków na cmentarzu.

5. W tym tygodniu w liturgii w poniedziałek wspomnienie MB Różańcowej.

6. W piątek po Mszy Świętej i różańcu, spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy VIII.

7. W dniach 22, 23 październik organizujemy pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej przez Duklę, Przemyśl z noclegiem w Kalwarii w cenie ok. 150 zł. Zapisy do 17 października.

8. Schola zaprasza na próby śpiewu osoby chcące śpiewać w piątek o godz. 15.30.

Spotkanie oazy w środę o godzinie 16:00.

Spotkanie grupy młodzieżowej w sobotę o godzinie 18:00.

9. Do odebrania są zamówione albumy o kościołach Podhala w zakrystii.

10. Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie i złożone ofiary na kwiaty w tym tygodniu w kościele i w kaplicy.

11. Intencje mszalne na najbliższy tydzień wywieszone są na tablicy ogłoszeń i w gablocie przed kościołem, jak też na naszej stronie internetowej: www.parafiakluszkowce.pl.

12. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej  w salce na dole po Mszy Świętej.

13. Turystom Gościom, Solenizantom, Jubilatom oraz Parafianom życzymy dobrego odpoczynku i błogosławionego tygodnia.


Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne.

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego.

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

Warszawa, 1 października 2019 roku