default_mobilelogo

Ojcowie odwiedzają chorych i w podeszłym wieku w pierwszy piątek każdego miesiąca. Odwiedziny rozpoczynamy od ok. godz. 7.00 na Osiedlu i od 8.30 na Wiosce. W nagłych wypadkach można wzywać do chorego o każdej porze. Taką sposobnością jest też dzień chorych w ramach rekolekcji wielkopostnych oraz przed Bożym Narodzeniem.
       Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć raz w roku lub gdy się znacznie pogorszy stan choroby.