default_mobilelogo

Duszpasterze Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach.

 

 

PROBOSZCZ

 

o. Andrzej Gut OCD tel: 516 477 989, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

Proboszcz Parafi MB w Kluszkowcach od 2015r. 

Pochodzi z Tarnowa, parafia Matki Boskiej Królowej Świata.

Święcenia kapłańskie przyjął 01.06.1988r

W parafii pełni funkcje proboszcza.

 

DUSPASTERZE

 

o. Marcin Skowronek OCD tel: 512 085 401, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duszpasterz Parafi MB w Kluszkowcach od 2016r. 

Pochodzi z Lublina, parafia Św. Jadwigi Królowej.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2006r.

W parafii pełni funkcję katechety, duszpasterza dzieci.

 

o. Józef Balcerowiak OCD tel: 690 494 070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duszpasterz Parafi MB w Kluszkowcach od 2017r. 

 

 

o. Romuald Gościewski OCD tel: 609 705 408, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duszpasterz Parafi MB w Kluszkowcach od 2016r. 

 

 

o. Mariusz Gomoliszek OCD tel: 732 294 326, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

Duszpasterz Parafi MB w Kluszkowcach od 2015r. 

Pochodzi z Elbląga, parafia Św. Brata Alberta.

Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.2013r.

W parafii pełni funkcje katechety, duszpasterza dzieci i młodzieży.

 

ZAKRYSTIANIN

 

br. Piotr Kostrzewa OCD tel: 662 043 174

 

 

 

 

 

 

 

 

Brat zakonny w Parafi MB w Kluszkowcach od 2015r. 

Pochodzi z Warszawy, parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Śluby wieczyste przyjął 08.12.1997r.

W parafii pełni funkcję zakrystianina.

 

br. Ryszard Żak OCD tel: 661 891 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brat zakonny Parafi MB w Kluszkowcach od 2016r.